Təbrik edirik

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi dilçilik şöbəsinin müdiri filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədli “Mahmud Kaşqarlı və Nəvai əsərlərində işlənən bəzi sözlərin Azərbaycan və özbək dillərində qorunub saxlanması haqqında” məruzəsinə görə (“Əlişir Nəvai və XXI əsr 8-ci Beynəlxalq konfransı, Daşkənd –Bakı, 6-7 fevral 2023-cü il) Əlişir Nəvai medalı” ilə təltif olunub.