Dissertasiya şurasının tərkibi

5706.01 – AZƏRBAYCAN DİLİ

1. Məmmədli Nadir Balaoğlan oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor – SƏDR
2. Sadıqova Sayalı Allahverdi qızı – filologiya elmləri doktoru, professor – SƏDR MÜAVİNİ
3. Məmmədova Sevinc Yusif qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – ELMİ KATİB
4. Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu – akademik
5. Məmmədli İsmayıl Oruc oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
6. Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
7. Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı – filologiya elmləri doktoru, professor

5704.01 –DİL NƏZƏRİYYƏSİ

1. Cəfərova Bahar Cumay qızı – filologiya elmləri doktoru, professor
2. Əsgərov Mayıl Binnət oğlu – filologiya elmləri doktoru, dosent
3. Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
4. Məmmədova Aygün Şahnəzər qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
5. Zərbəliyev Həbib Məmməd oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
6. Tahirov İlham Mikayıl oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
7. Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent

5710.01 – TÜRK DİLLƏRİ

1. Baxşıyeva Tünzalə Lətif qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
2. Bəşirov Kamil Kamal oğlu – filologiya elmləri doktoru, dosent
3. Cəfərov İlhami Yusif oğlu – filologiya elmləri doktoru, dosent
4. Əliyeva Zemfira Musa qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
5. Əliyeva Sevinc Novruz qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
6. Kazımov İsmayıl Babaş oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
7. Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor