Dissertasiya şurasının tərkibi

5706.01 – AZƏRBAYCAN DİLİ

1. Məmmədli Nadir Balaoğlan oğlu– filologiya elmləri doktoru, professor – Sədr
2. Sadıqova Sayalı Allahverdi qızı – filologiya elmləri doktoru, professor – Sədr müavini
3. Məmmədova Sevinc Yusif qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – Katib
4. Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor
5. Məmmədli İsmayıl Oruc oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
6. Hacıyev Tofiq Müzəffər oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
7. Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor

5704.01 – DİL NƏZƏRİYYƏSİ

1. Tahirov İlham Mikayıl oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
2. Cəfərova Bahar Cumay qızı – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
3. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
4. Mahmudov Məsud Əhməd oğlu– filologiya elmləri doktoru, professor
5. Əsgərov Mayıl Binnət oğlu – filologiya elmləri doktoru, dosent
6. Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
7. Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent

5710.01 – TÜRK DİLLƏRİ

1. Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
2. Kazımov İsmayıl Babaş oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
3. Bəşirov Kamil Kamal oğlu– filologiya elmləri doktoru, dosent
4. Əliyeva Zemfira Musa qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
5. Əliyeva Sevinc Novruz qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
6. Baxşıyeva Tünzalə Lətif qızı – filologiya elmləri doktoru, dosent
7. Cəfərsoy İlhami Yusif oğlu – filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent