Kitabxana haqqında


Kitabxana 1973-cü ildən 1991-ci ilə kimi AMEA-nın Mərkəzi Kitabxanasının Dilcilik İnstitutun filialı idi. AMEA Rəyasət Neyətinin 20 sentyabr 1991-ci il tarixli 336№-li sərəncamına əsasən kitabxana Dilçilik İnstitutun nəzdində qaldı .Kitabxana fondunun həcmi-14310 ədəd- tərkibi sistemleşdirilmiş şəkildədir.
1. Kitablar Azərbaycan dilində -1491 ədəd
2. Rus dilində - 4161 ədəd
3. Xarici dildə - 213 ədəd
4. Dövri mətbuat - 6310 ədəd
5. Avtoreferatlar - 2135 ədəd
6. Disertasiyala - 75 ədəd
Dilçilik İnstitutun kitabxanasının kitablarından əməkdaşlardan əlavə müxtəlif elmi müəssələrindən gələn alimlər, doktorantlar, disertantlar istifadə edirlər.Elmi kitabxananın strukturu

Zülfüqarova Sevil Kamil qızı — Kitabxana müdiri
Bakıxanova Talehə Talih qızı — baş kitabxanaçı
Məmmədova Sona İbadulla qızı — kitabxanaçı
Ələsgərova Gülcan Şəfayət qızı — kitabxanaçı