AMEA NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTU
GƏNC ALİM və MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ HEYƏTİ

ŞURANIN İDARƏ HEYƏTİ:

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədri:
fil.ü.f.d., dos. Orucova Günel Məzahir qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, aparıcı elmi işçi;

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədr müavini:
fil.ü.f.d. Əhmədova Aysel Vidadi qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, böyük elmi işçi;

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının katibi:
Əsgərli Xəyal Vüqar qızı – Eksperimental Fonetik Araşdırmalar laboratoriyası, elmi işçi
Məmmədova Rəna Hüseyn qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, böyük elmi işçi.

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ GƏNC ALİMLƏR HEYƏTİ:

1. fil.e.d., dos. Qəribli Aysel Nizami qızı – Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsinin müdiri
2. fil.ü.f.d., dos. Abdullayeva-Nəbiyeva Vəfa Ariz qızı – Terminologiya şöbəsi, aparıcı elmi işçi
3. fil.ü.f.d. Cəfərova Gülnarə Natiq qızı – Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsi, böyük elmi işçi
4. Atakişiyeva Şahanə Böyükağa qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
5. fil.ü.f.d. Bayramova Pərvin Şurəddin qızı – Nəzəri dilçilik şöbəsi, elmi işçi
6. Əsgərova Böyükxanım Azər qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
7. Əzizzadə Türkan Baladayı qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
8. Hüseynova Elnurə Elçin qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, elmi işçi
9. Hüseynova-Qəhrəmanlı Aytən Arzuman qızı – Terminologiya şöbəsi, elmi işçi
10. İsgəndərzadə Arzu Tofiq qızı – Türk dilləri şöbəsi, elmi işçi
11. İsmayılova Sevinc Sultan qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
12. İsmayılova Tünzalə İnqlab qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, kiçik elmi işçi
13. Qarayeva Pərvin Fuad qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
14. Mirzəyeva Ülkər Eldar qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
15. Nurizadə Nuray Seyfulla qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, kiçik elmi işçi
16. Saydova Aynur Vilayət qızı – Azərbaycan dialektologiyası şöbəsi, elmi işçi
17. Şükürlü Sevinc Şakir qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, böyük elmi işçi
18. Vəlizadə Nigar Səxavət qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, elmi işçi
19. Zərbəli Nabiyyə Həbib qızı - Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi,elmi işçi

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ MÜTƏXƏSSİSLƏR HEYƏTİ:

20. Abbaslı Rəna Namiq qızı – Azərbaycan dili tarixi şöbəsi, operator
21. Ağayarova Şəbnəm Sənan qızı – dəftərxana müdiri
22. Bakıxanova Talehə Talih qızı – kitabxanaçı
23. Behbudova Bənövşə Tariyel qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
24. Əhmədova Xanım Fərrux qızı – Mühasibat şöbəsi, mühasib
25. Əsədova Günay Tahir qızı – Kadrlar şöbəsinin müdiri
26. Həsənli Nəzrin Azər qızı - Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, operator
27. Hüseynova Gülnar Mahir qızı – Eksperimental Fonetik Araşdırmalar laboratoriyası (Təchizat şöbəsi), proqramist
28. Məmmədova Sona İbadulla qızı – kitabxanaçı
29. Məmmədzadə Hüseyn Vaqif oğlu – Mühasibat şöbəsi, mühasib
30. Muradova Lalə Asif qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, baş laborant
31. Nadirova Şövkət Ərşad qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
32. Seyidova Şəmsiyyə Mirməhəmməd qızı – Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, operator
33. Sərdari Xanım Sərdar qızı – Təhsil şöbəsi, mütəxəssis
34. Sayılova Gülnar Novruz qızı– Texniki təchizat şöbəsi, operator
35. Şirxanlı Rövşən Ariz oğlu - Qaynar xətt şöbəsi
36. Zalova Səmənnaz Cəmşid qızı – Türkologiya şöbəsi, texniki redaktor