AMEA NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTU
GƏNC ALİM və MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ HEYƏTİ

ŞURANIN İDARƏ HEYƏTİ:

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədri:
İsgəndərzadə Arzu Tofiq qızı – Türk dilləri şöbəsi, elmi işçi

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədr müavini:
Vəlizadə Nigar Səxavət qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, elmi işçi

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının katibi:
Bakıxanova Talehə Talih qızı – kitabxanaçı

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ GƏNC ALİMLƏR HEYƏTİ:

1. fil.e.d., dos. Qəribli Aysel Nizami qızı – Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsinin müdiri
2.fil.ü.f.d. Əhmədova Aysel Vidadi qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi,böyük elmi işçi
3. fil.ü.f.d. Məmmədova Rəna Hüseyn qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, böyük elmi işçi
4. fil.ü.f.d. Hüseynova Elnurə Elçin qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, elmi işçi
5. Atakişiyeva Şahanə Böyükağa qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
6. Əsgərova Böyükxanım Azər qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
7. Əzizzadə Türkan Baladayı qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
8. İsmayılova Sevinc Sultan qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
9. Əsgərli Xəyal Vüqar qızı –Eksperimental fonetik araşdırmalar laboratoriyası, elmi işçi
10. İsmayılova Tünzalə İnqlab qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, kiçik elmi işçi
11. Mirzəyeva Ülkər Eldar qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
12. Nurizadə Nuray Seyfulla qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, kiçik elmi işçi
13. Saydova Aynur Vilayət qızı – Azərbaycan dialektologiyası şöbəsi, elmi işçi
14. Şükürlü Sevinc Şakir qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, böyük elmi işçi
15. İsmayıllı Ayşən Fizuli qızı –Toponimika şöbəsi, kiçik elmi işçi.

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ MÜTƏXƏSSİSLƏR HEYƏTİ:

16. Zalova Səmənnaz Cəmşid qızı – Elektron xidmətlər şöbəsinin müdiri
17. Ağayarova Şəbnəm Sənan qızı – dəftərxana müdiri
18. Behbudova Bənövşə Tariyel qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
19. Əhmədova Xanım Fərrux qızı – Mühasibat şöbəsi, mühasib
20. Əsədova Günay Tahir qızı – Kadrlar şöbəsinin müdiri
21. Həsənli Nəzrin Azər qızı - Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, operator
22. Məmmədova Sona İbadulla qızı – kitabxanaçı
23. Məmmədzadə Hüseyn Vaqif oğlu – Mühasibat şöbəsi, mühasib
24. Nadirova Şövkət Ərşad qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
25. Seyidova Şəmsiyyə Mirməhəmməd qızı – Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, operator
26. Sərdari Xanım Sərdar qızı – Təhsil şöbəsi, mütəxəssis
27. Sayılova Gülnar Novruz qızı– Texniki təchizat şöbəsi, operator
28. Şirxanlı Rövşən Ariz oğlu - Qaynar xətt şöbəsi
29. Abbaslı Rəna Namiq qızı – Azərbaycan dili tarixi şöbəsi, operator