BİLDİRİŞ

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda 26 aprel 2024-cü il tarixində saat 11 00 -da   AMEA -nın müxbir üzvü Zərifə İsmayıl qızı Budaqovanın anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi sessiyaya keçiriləcəkdir

PROQRAM

Giriş sözü: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, professor Nadir Məmmədli

M Ə R U Z Ə L Ə R:

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun, Kompüter dilçiliyi şöbəsinin müdiri, professor Məsud MahmudovZərifə Budaqovanın yaradıcılıq yolu

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun, Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri, Nərgiz Hacıyeva Zərifə Budaqovanın tədqiqatlarında sadə cümlə problemi.

Ç ı x ı ş l a r: