Rəhbərlik

Filologiya elmləri doktoru,
professor Nadir Məmmədli

Əlaqə: 537 20 81
E-mail: nurlan1959@gmail.com

BABA BALACA OĞLU MƏHƏRRƏMLİ

Əlaqə:537 20 89
E-mail: baba_magerramli@mail.ru

AYNEL ƏNVƏR QIZI MƏŞƏDİYEVA

Əlaqə:537 20 88
E-mail: aynel.meshadiyeva@mail.ru