Başsağlığı

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəhbərliyi və kollektivi
Hind-Avropa dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent Gülşən Axundovaya həyat yoldaşı
Tufan Axundovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, dərin hüznlə başsağlığı verirlər.