• Otaq :
  • Əlaqə :
  • Mail :
QƏDİM DİLLƏR VƏ MƏDƏNİYYƏTLƏR ŞÖBƏSİ

2013-cü ildə Dilçilik İnsitututunda aparılan elmi-struktur islahatlar nəticəsində yaradılan Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsinə filologiya elmləri doktoru İlhami Cəfərsoy rəhbərlik edir.
Azərbaycan dilşiliyinin yeni bir sahəsi kimi əsas elmi-tədqiqat istiqaməti ölkədə qədim dünya dillərinin və qədim mədəniyyətlərin öyrənilməsi üçün yeni layihələr hazırlanması və həyata keçirilməsi, Azərbaycan dilinin və mədəniyyəti tarixinin daha əsaslı tədqiqini təmin etmək üçün qədim dillərin tarixinin öyrənilməsi, qədim dillərin öyrənilməsi sahəsində və müasir dünya dilçiliyinin nəzəri səviyyəsinə uyğun elmi tədqiqatlar aparılmasını həyata keçirməkdən ibarətdir.