Ü

1. Ümid Niayiş – Oqtay. Avrasiya inanc sistemi bütünlüyündə Türk inanc sistemi. Bakı – 2007, 215 s.
2. Üslubiyyat məsələləri. Bakı Universiteti nəşriyyatı – 1990, 103 s.