X

1. Xalıqov F. Folklor onomastikası. Bakı – Elm – 1998, 137 s.
2. Xalıqov F. Folklor onomastikası. Bakı – “Elm” – 2000, 131 s.
3. Xalıqov F. Azərbaycan onomalogiyası (folklor əsasında). Bakı – “Müəllim” – 2009, 240 s., (2 ədəd)
4. Xalıqova R. Azərbaycan antroponimiyasının inkişaf yolları. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı – Bakı – 2009, 150 s., (3 ədəd)
5. Халилова С. Язык и терминология. Баку – 1988, 130 с.
6. Xasiyev Z. Tovuzun toponim dünyası. “Elm və Təhsil”, Bakı – 2010, 225 s., (5 ədəd)
7. Xasiyev Z. Heyvandarlıq və əkinçilik terminləri lüğəti. (Gəncəbasar materialları əsasında), Bakı – Nurlan – 2000, 87 s., (2 ədəd)
8. Xasıyev Z. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin qərb qrupunda heyvandarlıq terminləri. Bakı – 2004, 146 s.
9. Xəlilova S. N. İnternasional terminlər. Maarif – 1991, 189 s., (2 ədəd)
10. Xəlilov P. “Kitabi-Dədə Qorqud” İntibah abidəsi. Bakı – Gənclik – 1993, 172 s.
11. Xəlilov R. Saylar. Bakı – Azərnəşr – 1978, 71 s., (2 ədəd)
12. Xocalı soyqırımının qurbanları. Şərq-Qərb – Bakı – 1999, 187 s.
13. Xudiyev N. Zamanın axarı ilə. Bakı – Azərnəşr – 2004, 742 s., (4 ədəd)
14. Xudiyev N. Radio, televiziya və ədəbi dil. AD nəşr. – Bakı – 2001, 658 s.
15. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dilinin sovet dövrü. “Maarif” – Bakı – 1989, 400 s.
16. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. “Maarif” – Bakı – 1995, 490 s.
17. Xudiyev N. Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda. Bakı – 2000, 161 s.
18. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Ankara – 1997, 491 s.
19. Xudiyev N. Xalqın tarixi haqqı: dilimiz, varlığımız. “Azərbaycan” nəşriyyatı – Bakı – 2003, 333 s., (3 ədəd)
20. Xudiyev N. Azərbaycan antroponimlərinin təşəkkülü və inkişafı. Azərnəşr – Bakı – 2005, 158 s., (3 ədəd)
21. Xudiyev N. Fenomen ssenarilər. Bakı – 2000, 241 s.
22. Xudiyev N. Xaçmaz. Bakı – 2010, 198 s.
23. Xudiyev N. XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili. Bakı – 1994, 78 s.
24. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dilinin təsəkkülü. Bakı – 1991, 148 s.