AMEA NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTU
GƏNC ALİM və MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ HEYƏTİ

ŞURANIN İDARƏ HEYƏTİ:

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədri:
fil.ü.f.d., dos. Orucova Günel Məzahir qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, aparıcı elmi işçi;

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının sədr müavini:
fil.ü.f.d. Əhmədova Aysel Vidadi qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, böyük elmi işçi;

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Gənc alimlər şurasının katibi:
Hacızadə Təranə Natiq qızı – Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, baş laborant;
Məmmədova Rəna Hüseyn qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, böyük elmi işçi.

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ GƏNC ALİMLƏR HEYƏTİ:

1. fil.ü.f.d., dos. Qəribli Aysel Nizami qızı – Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsinin müdiri
2. fil.ü.f.d., dos. Abdullayeva-Nəbiyeva Vəfa Ariz qızı – Terminologiya şöbəsi, aparıcı elmi işçi
3. fil.ü.f.d. Cəfərova Gülnarə Natiq qızı – Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsi, böyük elmi işçi
6. Adilzadə Təhminə Bulud qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, kiçik elmi işçi
7. Atakişiyeva Şahanə Böyükağa qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
8. Bayramova Pərvin Şurəddin qızı – Nəzəri dilçilik şöbəsi, böyük elmi işçi
9. Əsgərli Xəyal Vüqar qızı – Eksperimental Fonetik Araşdırmalar laboratoriyası, elmi işçi
10. Əsgərova Böyükxanım Azər qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
11. Əzizzadə Türkan Baladayı qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
12. Heydərova Maya İntiqam qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, böyük elmi işçi
13. Hüseynova Elnurə Elçin qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, elmi işçi
14. Hüseynova-Qəhrəmanlı Aytən Arzuman qızı – Terminologiya şöbəsi, elmi işçi
15. İsgəndərzadə Arzu Tofiq qızı – Türk dilləri şöbəsi, elmi işçi
16. İsmayılova Sevinc Sultan qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
17. İsmayılova Tünzalə İnqlab qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, kiçik elmi işçi
18. Qarayeva Pərvin Fuad qızı – Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi, kiçik elmi işçi
19. Mirzəyeva Ülkər Eldar qızı – Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi, elmi işçi
20. Nurizadə Nuray Seyfulla qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, kiçik elmi işçi
21. Saydova Aynur Vilayət qızı – Azərbaycan dialektologiyası şöbəsi, elmi işçi
22. Şərifova Səkinə Vidadi qızı – Azərbaycan dialektologiyası şöbəsi, böyük elmi işçi
23. Şükürlü Sevinc Şakir qızı – Hind-Avropa dilləri şöbəsi, böyük elmi işçi
24. Vəlizadə Nigar Səxavət qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, elmi işçi
25. Zərbəli Nabiyyə Həbib qızı - Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsi,elmi işçi

İNSTİTUTUN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ MÜTƏXƏSSİSLƏR HEYƏTİ:

26. Abbaslı Rəna Namiq qızı – Azərbaycan dili tarixi şöbəsi, operator
27. Ağayarova Şəbnəm Sənan qızı – dəftərxana müdiri
28. Bakıxanova Talehə Talih qızı – kitabxanaçı
29. Behbudova Bənövşə Tariyel qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
30. Əhmədova Xanım Fərrux qızı – Mühasibat şöbəsi, mühasib
31. Əsədova Günay Tahir qızı – Kadrlar şöbəsinin müdiri
32. Hüseynova Gülnar Mahir qızı – Eksperimental Fonetik Araşdırmalar laboratoriyası (Təchizat şöbəsi), proqramist
33. Məmmədova Sona İbadulla qızı – kitabxanaçı
34. Məmmədzadə Hüseyn Vaqif oğlu – Mühasibat şöbəsi, mühasib
35. Muradova Lalə Asif qızı – Kompüter dilçiliyi şöbəsi, baş laborant
36. Nadirova Şövkət Ərşad qızı – Tətbiqi dilçilik şöbəsi, operator
37. Seyidova Şəmsiyyə Mirməhəmməd qızı – Müasir Azərbaycan dili şöbəsi, operator
38. Sərdari Xanım Sərdar qızı – Təhsil şöbəsi, mütəxəssis
39. Şirxanlı Rövşən Ariz oğlu - Qaynar xətt şöbəsi
40. Zalova Səmənnaz Cəmşid qızı – Türkologiya şöbəsi, texniki redaktor