AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

Nadir Baloğlan oğlu Məmmədli (sədr)
Baba Balaca oğlu Məhərrəmli
Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva
İsmayıl Oruc oğlu Məmmədli
İsmayıl Babaş oğlu Kazımov
Sayalı Allahverdi qızı Sadıqova
Rüfət Əşrəf oğlu Rüstəmov
İdris Əziz oğlu Abbasov
İlham Mikayıl oğlu Tahirov
Kamilə Abdulla qızı Vəliyeva
Mayıl Binnət oğlu Əsgərov
İlhami Yusif oğlu Cəfərov
Sevinc Novruz qızı Əliyeva
Teyyub Arıx oğlu Quliyev
Kifayət Həmzə qızı İmamquliyeva
Məsud Əhməd oğlu Mahmudov
Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov
Sevil Hacı qızı Mehdiyeva
Nəriman Fərman oğlu Seyidəliyev
Zemfira Musa qızı Əliyeva
Tünzalə Lətif qızı Baxşıyeva
Təranə Çərkəz qızı Şükürlü
Rasim Arif oğlu Heydərov
Nərmin Əbülfəz qızı Əliyeva
Günel Məzahir qızı Orucova
Nərgiz Musa qızı Hacıyeva
Gülsüm İsrafil qızı Hüseynova
Elçin Mirhüseyn oğlu İsmayılov
Nəzakət Qurban qızı Qazıyeva
Aysel Nizami qızı Qəribli
Qətibə Çingiz qızı Mamudova