Cəfər Cabbarlının bədii dilinin izahlı lüğəti

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “Cəfər Cabbarlının bədii dilinin izahlı lüğəti” çap olunub.
Lüğətin elmi məsləhətçisi professor Nadir Məmmədli, elmi redaktor və ön sözün müəllifi professor İsmayıl Məmmədlidir.
Lüğətin rəyçiləri professorlar Məsud Mahmudov, Sayalı Sadıqova, məsul redaktor dosent Xədicə Heydərovadır.
Cəfər Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli, yenilikçi, məhsuldar yazıçılarındandır.
Cəfər Cabbarlı dilinin lüğəti AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Tətbiqi dilçilik şöbəsinin hazırlanıb.
Tərtibçilər professorlar İsmayıl Məmmədli, Aydın Ələkbərli, filologiya elmləri doktoru Nəriman Əliyev, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Abdullayev və aparıcı elmi işçi Nigar Ağayevadır.
Təqdim olunan izahlı lüğət Cəfər Cabbarlının əsərlərinin dilinin lüğət tərkibini özündə əks etdirir. Burada Cəfər Cabbarlının bədii əsərlərində istifadə edilmiş bütün lüğəvi vahidlər əhatə edilmişdir.
Lüğətdə 6889 baş söz və 1100 ifadə əks olunmuşdur. Lüğət elm və sənət adamları , dilçi və ədəbiyyatşünaslarla yanaşı, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Lüğətə daxil olan sözlərin hər birinin C.Cabbarlının dilində kəsb etdiyi mənalar doğma dilimizin ifadə imkanlarını daha da genişləndirmək baxımından dəyərlidir.