“Hüseyn Cavid poeziyasının linqvopoetik xüsusiyyətləri və obrazları” adlı Elmi sessiya

Şrifti böyüt:
Çap et

18 noyabrda AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda böyük Azərbaycan şairi və drammaturqu Hüseyn Cavidin anadan olmasının 140 illiyi ilə bağlı “Hüseyn Cavid poeziyasının linqvopoetik xüsusiyyətləri və obrazları” adlı Elmi sessiya keçirilib.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru professor Nadir Məmmədli bildirib ki, Elmi sessiya Prezident İlham Əliyevin “Hüseyn Cavidin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən təşkil edilib.
XX əsrin əvvəllərində ümumbəşəri problemlərini işıqlandıran şair Hüseyn Cavid tarixi dramları ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ yaratdı.
Hüseyn Cavidin zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının, dramaturgiyasının inkişafında mühüm rol oynadığını bildirən professor ədibin böyük bir məktəb yaratdığını, ədəbiyyata, dilimizə ciddi təsir etdiyini vurğulayıb.
Nadir Məmmədli çıxışında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ədibin cənazəsinin Sibirdən Azərbaycana gətirildiyini, Naxçıvanda məqbərəsinin, Naxçıvanda və Bakıda ev-muzeylərinin açıldığını bildirib.
Filologiya elmləri doktoru, dosent Lütfiyyə Əsgərzadə “ Hüseyn Cavid şeirinin dil və üslubu”, dosent Şəbnəm Həsənli “Hüseyn Cavid yaradıcılığında qadın obrazı”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Ələkbərova “ Hüseyn Cavid və ortaq türkcə” mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər.
Bildirilib ki, Azərbaycançılıq, Turançılıq və bəşəri dəyərlər ideyaları ilə yaşayıb-yaratmış Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fondunda özünəməxsus yer tutur.Onun şeirlərinin başlıca məzmununu lirik-fəlsəfi düçüncələr təyin edir. Cavid Turan düçüncəsi ilə Türkcə yazmış, mövzuları daha çox Türk xalqlarının həyatından almış, qəhrəmanlarını türk ellərinin igid oğul və qızlarından seçmişdi.
Çıxış edənlər professorlar Sayalı Sadıqova, Mayıl Əskərov, dosentlər Qətibə Quliyeva, Elçin İsmayılov qeyd ediblər ki, Hüseyn Cavid dövrün tələbləri və ziddiyyətlərinə qarşı çıxıb, bu günlə deyil, gələcəklə yaşayıb və bunun nəticəsidir ki, onun “Topal Teymur”, “İblis” və s. əsərləri bu gün də aktuallığını itirməyib.