Vahidə Cəfərzadənin 70 illik yubileyi qeyd edilib.

Şrifti böyüt:
Çap et

4 iyulda AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahidə Cəfərzadənin 70 illik yubileyi qeyd edilib.
Tədbiri elmi müəssisənin baş direktoru filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədli açaraq görkəmli alimin Azərbaycan dilçilik elminin inkişafında xidmətlərindən, şərəfli ömür yolundan, zəngin elmi irsindən danışıb. Bildirib ki, Vahidə Cəfərzadə fərdi yaradıcılığı ilə dilçilik elmini zənginləşdirən, ona dəyərli töhfə verən, öz dəstxəti ilə seçilən alimlərdən biridir. O, Azərbaycan dilçiliyinin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, tarixinin tədqiqində böyük xidmətlər göstərib.
Nadir Məmmədli qeyd edib ki, Vahidə Cəfərzadənin transfoneliterasiya etdiyi Mustafa Zəririn ”Fütuhüş-Şam” adlı əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı və dilinin tarixinə böyük bir töhfədir. Müəllif tranliterasiya etdiyi “Fütuhüş-Şam” haqqında əsərin giriş hissəsində geniş məlumat verir. Abidə üç fəsildən, 640 səhifədən ibarətdir. Kataloq nömrəsi 1309-dur. Əsər nəstəliq xətti ilə qara mürəkkəblə, başlıqlar isə qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır.
Tədbirdə professorlar İsmayıl Məmmədli, İsmayıl Kazımov, Sayalı Sadıqova, İcraçı direktor dosent Baba Məhərrəmli, dosent Reyhan Mədətova  və başqaları yubilyarı təbrik etmiş, ona uğurlar arzulamışlar.
Bildirilib ki, Vahidə Cəfərzadə 1996-cı ildə “XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası” adlı namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və ona filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 1991-ci ildən 2000-ci ilə qədər Xəzər Universitetində Azərbaycan dili müəllimi işləyib. 2000-ci ildən hal-hazıra qədər Vahidə xanım AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dili tarixi şöbəsində çalışır.
Tədbirdə Vahidə Cəfrzadəyə 70 illik yubileyi münasibətilə Fəxri fərman təqdim olunub.