Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Terminoloji lüğətlər

1. Anatomiya, histologiya və embriologiya terminləri. Bakı-1961, 416 səh.
2. Astronomiya terminləri lüğəti. Bakı-1960, 54 səh.
3. Azərbaycan coğrafiya terminləri. Rəmzi Yüzbaşov. Bakı-1966, 156 səh.
4. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin qərb qrupunda heyvandarlıq terminləri. Xasıyev Zirəddin. Bakı-2004, 146 səh.
5. Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti. Sayalı Sadıqova. Bakı-Elm-1998, 116 səh.
6. Azərbaycan dilində inşaat terminləri.Təranə Xəlilova. Bakı-Elm-2000, 160 səh.
7. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. Bakı-1973, 186 səh.
8. Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminləri. Əsmət Məhsəti. Bakı-1998, 129 səh.
9. Azərbaycanın xalı və xalçaçılıq terminləri lüğəti. Rasim Əfəndi. Kubra Əliyeva. Bakı-Elm-1998, 252 səh.
10. Azərbaycanca-rusca və rusca-azərbaycanca arxiv terminlərinin qısa izahlı lüğəti. Sima Babayeva. Bakı-1998, 69 səh.
11. Azərbaycanca-rusca etnoqrafiya terminləri lüğəti. Bakı-1987, 72 səh.
12. Azərbaycanca, rusca, ingiliscə terminlər lüğəti. Elektrik intiqalı və sənaye qurğularının avtomatlaşdırılması lüğəti. Azadə Əfəndizadə. Bakı-1966, 154 səh.
13. Azərbaycanca-Türkcə-Rusca-İngiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti. Bakı-2002, 432 səh.
14. Alməmmədova S.İngiliscə-rusca-Azərbaycanca kargüzarlıq terminləri lüğə.Bakı-2015.144səh.

15. Bazar iqtisadiyyatı terminləri lüğəti. Bakı-1993, 77 s.
16. Библиотечное дело. Терминологический словарь. Москва-1986, 224 ст.
17. Botanika terminləri. Bakı 1963, 220 səh.
18. Cərrahlıq terminləri lüğəti. Bakı-1966, 218 səh.
19. Dəri və zöhrəvi xəstəliklər terminləri lüğəti. Bakı-1965, 80 s.
20. Dağ-texniki terminləri. Bakı-1957, 99 səh.
21. Dənizçilik terminləri. Bakı-1942, 90 səh.
22. Dilçilik terminləri lüğəti. Bakı-1957, 62 səh.
23. Dil sistemində terminoloji leksika. Lalə Qurbanova. Bakı-2006, 136 səh.
24. Dini terminlər lüğəti. Nəriman Seyidəliyev. Bakı-1996, 95 səh.
25. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Rasim Əliquliyev, Sədaqət Şükürlü, Sevda Kazımova. Bakı-2009, 201 səh.
26. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı-Maarif-1978, 320 səh.
27. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri. Bakı-1954, 32 səh.
28. Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi məsəllər. Bakı-1978, 262 s.
29. Fəlsəfə terminləri lüğəti. Bakı-1959, 68 səh.
30. Fizika terminləri lüğəti. Bakı-1965, 240 səh.
31. Fizika terminləri lüğəti. Bakı-1986, 111 səh.
32. Fotoqrafiya və kinematoqrafiya terminləri lüğəti. Bakı-1965, 109 səh.
33. Geologiya terminləri. Bakı-1958, 171 səh.
34. Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı-2006, 680 səh.
35. Heyvandarlıq terminləri lüğəti. Bakı 1965, 63 səh.
36. Heyvandarlıq terminləri lüğəti. Bakı-Elm-1995, 116 s.
37. Heyvandarlıq və əkinçilik terminləri lüğəti. (Gəncəbasar materialları əsasında) Zirəddin Xasıyev. Bakı-Nurlan-2000, 87 s.
38. Hidrogeologiya terminləri lüğəti. Bakı-Elm-1972, 117 səh.
39. Hidrotexnika və melorasiya terminləri lüğəti. Bakı-1960, 62 səh.
40. Histologiya terminləri lüğəti. M.S.Abdullayev. Bakı-1970, 292 səh.
41. Hüquq terminləri lüğəti. Bakı 1961,310 səh.
42. Xalq cografi terminlərinin izahlı lüğəti. E.Q.Mehrəliyev. Bakı-Maarif-1987, 80 səh.
43. İqtisadiyyat terminləri. N.Paşayev. M.Allahverdiyev. Bakı-Elm-1994, 376 səh.
44. Iqtisadi terminlər tezaurusu. F.H.Qasimov, A.D.Hüseynova. Bakı-Elm və təhsil-2011, 153 səh.
45. İngiliscə-azərbaycanca-rusca hərbi terminlər lüğəti. Salahov Z. Qasımov İ., Bakı-2010, 370 s.
46. İngiliscə-Rusca-Türkcə-Azərbaycanca hüquq terminləri lüğəti. Bakı-2004, 247 səh.
47. İngiliscə-azərbaycanca tematik sözlər lüğəti. Əsədova Məhəbbət. Bakı-2001, 104 s.
48. Insan və heyvan fiziologiyası terminləri lüğəti. Bakı-1964, 99 səh.
49. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. Bakı-Elm-1990, 147 səh.
50. İzahlı dilçilik terminləri. M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva. Bakı-Maarif-1989, 360 səh.
51. İzahlı idman terminləri. Süleyman Hüseynov. Bakı-2009, 215 səh.
52. İzahlı onomastik terminlər lüğəti. Q.Məşədiyev, N.Seyidəliyev. Bakı-Nurlan-2005, 120 səh.
53. İzahlı statistika terminləri lüğəti. Bakı-2010, 720 səh.
54. İzahlı tarix terminləri lüğəti. İbrahim Zeynalov. Bakı-Azərnəşr-2006, 282 səh.
55. Kənd təsərrüfatı texnikası terminləri lüğəti. İ.M.Hüseynov, V.N.Hüseynov. Bakı-1987, 125 səh.
56. Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsinə dair texniki terminlər lüğəti. Bakı-1959, 44 səh.
57. Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsinə dair texniki terminlər lüğəti. Bakı-1963, 49 s.
58. Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında). Mehdi Rəhimov. Bakı-Elm və təhsil-2014, 168 səh.
59. Kimya terminləri lüğəti. Bakı-Elm-1987, 120 səh.
60. Kino, televiziya, radio terminləri.İzahlı lüğət. Bakı-2002, 352 səh.
61. Kitabxana-biblioqrafiya terminləri lüğəti. Bakı-1964, 96 səh.
62. Klinik terminlər lüğəti. Rusca-latınca-azərbaycanca. Bakı-1970, 243 səh.
63. Краткий экономический словарь. Москва-1987, 398 ст.
64. Краткий словарь-справочник агиатора и политинформатора. Москва-1977, 335 ст.
65. Краткий русско-узбекский словарь по физике. Ташкент-1984, 198ст.
66. Краткий палеонтологический словарь. Султанов.К.М., Баку-1961, 209 ст.
67. Краткий словарь литературоведческих терминов. Москва-1985, 207 ст.
68. Краткий словарь литературоведческих терминов. Москва-1955, 179 ст.
69. Qaynaq istehsalına aid izahlı terminlər lüğəti. H.H.Əliyev. Bakı-2004, 111 s.
70. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri. Zemfira Səfərova, Bakı-1997, 54 səh.
71. Qərbi Azərbaycan toponimlərinin tərkibində işlənən söz və coğrafi terminlər lüğəti. İbrahim Bayramov. Bakı-Elm-2000, 106 səh.
72. Qısa tibb terminləri. Azərbaycanca-rusca-latınca. Bakı-1969, 325 səh.
73. Латышско-русский ассоциативный словарь. Ю.Е.Ульянов. Рига-1988, 186 ст.
74. Maliyyə terminlər lüğəti. Ağayev A., Bakı-2005, 421 s.
75. Memarlıq, inşaat və təsviri incəsənət terminləri lüğəti. Bakı-1958, 72 səh.
76. Məktəblinin izahlı coğrafiya lüğəti. O.Osmanov, B.Abdullayev. Bakı-1979, 132 səh.
77. Meşəçilik və meşə texnikası terminləri lüğəti. Bakı-1956, 53 səh.
78. Musiqi lüğəti. Əfrasiyab Bədəlbəyli. Bakı-Elm-1956, 48 səh.
79. Musiqi lüğəti. Əfrasiyab Bədəlbəyli. Bakı-Elm-1959, 245 səh.
80. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri. Xanım Qasımova. Bakı-Elm-2009, 128 səh.
81. Музыкальный словарь. Специалных терминов и выражений. Г.А.Балтер. Москва-1976, 485 ст.
82. Neft-qaz üzrə rusca-azərbaycanca-ingiliscə terminoloji lüğət. Bakı-1999, 756 səh.
83. Neft-qaz üzrə rusca-azərbaycanca-ingiliscə terminoloji lüğət. Bakı-1997, 180 səh.
84. Neft və qaz quyuları qazılması üzrə terminlər lüəğti. Bakı-1959, 56 səh.
85. 4000 наиболее употребительных слов русского языка. Москва-1978, 368 ст.
86. Pedaqogika və psixologiya terminləri lüğəti. Bakı1958, 78 səh.
87. Проект древне-русского словаря. Б.А.Ларин. Москва-1936, 175 ст.
88. Rabitə terminləri lüğəti. Bakı-1966, 173 səh.
89. Riyaziyyat terminləri lüğəti. Bakı-1954, 50 s.
90. Rusca-Azərbaycanca idarə terminləri lüğəti. Bakı-1991, 59 səh.
91. Rusca-Azərbaycanca dəmiryol nəqliyyatı terminləri lüğəti. K.M.Şərifov. Bakı-2004, 672 səh.
92. Rusca-Azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin izahlı lüğəti. Nazim Məmmədov, Bakı-2003, 231 s.
93. Rusca-Azərbaycanca qısa hüquq lüğəti. Bakı-1960, 190 s.
94. Rusca-Azərbaycanca siyasi iqtisad terminləri sözlüyü. Bakı-1983, 167 səh.
95. Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə radioelektronika terminləri lüğəti. Bakı-1978, 191 səh.
96. Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə astronomiya terminləri lüğəti. Bakı-1989, 224 s.
97. Rusca-İngiliscə-Azərbaycanca-Qırğızca-Türkməncə-Özbəkcə avtomatik idarəetmə üzrə terminologiya lüğəti. Bakı-1977, 642 səh.
98. Rusca-Azərbaycanca maşınqayırma texnologiyası terminləri lüğəti. Bakı-1958, 150 səh.
99. Rusca-Azərbaycanca siyasi iqtisad terminləri sözlüyü. Bakı-Elm-1983, 167 səh.
100. Rusca-Azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti. Gülbəniz Qocayeva, Bakı-2004, 776 səh.
101. Rusca-azərbaycanca texniki terminlər lüğəti. Bakı-1996, 108 səh.
102. Rusca-Azərbaycanca zooloji terminler lüğəti. Bakı-Elm-2005, 501 səh.
103. Русско-Белорусский словарь лингвистических терминов. Минск-1988, 140 ст.
104. Русско-дари словарь по естественнонаучным дисциплинам. Москва-1984, 231 ст.
105. Русско-карачаевский словарь общественно- политический терминологии. Черкесс-1980, 172 ст.
106. Русско-киргизский словарь терминов по делопроизводству. Фрунзе-1987, 410 ст.
107. Русско-киргизский словарь терминов клинической медицины. Фрунзе-1987, 661 ст.
108. Русско-киргизский терминологический словарь по этнографии. Фрунзе-1989, 250 ст.
109. Русско-киргизский словарь биологических терминов.Алдашев.А.А., Фрунзе-1987, 82 ст.
110. Русско-ногайский словарь общественно политический терминологии. Черкесс-1987, 82 ст.
111. Русско-Украинско –Латинский зоологический словарь терминология и номенклатура. Киев-1983, 410 ст.
112. Русско-Украинско словарьюридической терминологии. Киев-1985,406 ст.
113. Русско-таджикский словарь спортивных терминов. Душанбе-1985, 258 ст.
114. Социалистическое соревнование словарь. Минск-1986, 191 ст. а
115. Cловарь ассоциативных норм русского языка.Москва-1977, 191 ст.
116. Cловарь вологодских говоров.Вологда-1983, 142 ст.
117. Cловарь издательских терминов.Москва-1983, 206 ст.
118. Cловарь по этике. Москва-1975, 391 ст.
119. Cловарь по этике. Москва-1983, 445 ст.
120. Cловарь-справочник лингвистических терминов. Д.Э.Розенталь. М.А.Теленнова.Москва-1976, 543 ст.
121. Cловарь-справочник лингвистических терминов. Д.Э.Розенталь. М.А.Теленнова.Москва-1985, 396 ст.
122. Cловарь лингвистических терминов.Ж.Марузо.Москва-1960, 435 ст.
123. Словар лингвистических терминов. О.С.Ахманова. Москва-1966, 606 ст.
124. Cловарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы.РеймерсН.Ф., Яблоков А.В.,Москва-1982, 144ст.
125. Справочник личных имен народов РСФСР. Москва-1987, 655 ст.
126. Таджикская грамматическая терминология. Душанбе-1972, 124 ст.
127. Teatr terminləri lüğəti. Bakı-Elm-1984, 41 səh.
128. Texniki terminlər lüğəti. Bakı-2004, 367 səh.
129. Texniki terminlər rusca-azərbaycanca-ingiliscə lüğəti. Bakı-1997, 180 səh.
130. Теория управления. Терминология. Москва-1988, 55 ст.
131. Terminoloji yeniləşmədə əvəzetmə meylləri. T.Z.Quliyev. Bakı-Elm-2000, 74 s.
132. Terminologiyaya aid ədəbiyyatın və terminoloji lüğətlərin biblioqrafiyası. Bakı-Elm-1983, 47 səh.
133. Terminologiya məsələləri. Bakı-Elm-1984, 64 səh.
134. Terminologiya məsələləri. Bakı-Elm-1987, 88 səh.
135. Terminologiya məsələləri.Bakı-Elm-1990, 89 səh.
136. Terminologiya məsələlər. Red: S.A.Sadıqova. Bakı-Elm -2003, 156 s.
137. Terminologiya məsələlər. Red: S.A.Sadıqova. Bakı-Elm -2004, 161 s.
138. Terminologiya məsələlər. Red: S.A.Sadıqova. Bakı-Elm-2002, 136 s.
139. Terminoloji yeniləşmədə əvəzetmə meylləri. T.Z.Quliyev. Bakı-Elm-2000, 74 s.
140. Термины в научной и учебной литературе. Горкий-1988, 114 ст.
141. Терминология роста и развития высших растений. Москва-1982, 95 ст.
142. Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı-1962, 76 səh.
143. Толковый математический словарь. Москва-1988, 241 ст.
144. Труды по восточному и общему языкознанию. Е.Д.Поливанов. Москва-1991, 662 ст.
145. Учебный словарь сочетаемости общественно-политических терминов. Москва-1989, 395 ст.
146. Uroloji xəstəliklərin farmakoterapiyası. M.C.Cavadzadə, A.Ə.Nəzərova, İ.M.İsmayılov. Bakı-1983, 219 səh.
147. Военный русско-японский японо-русский словарь. Москва-1934, 112 ст.
148. Zoologiya terminləri lüğəti. Bakı-1961, 106 səh.
149. Energetika sahəsinin əsas terminlərinin izahlı lüğəti terminoloji lüğət. Bakı 2011, səh 167
150. Hərbi-Tibbi terminlərin izahlı lügəti. Bakı, “APOSTROF-A”, 2018, səh.1094. İSBH 978995240407-4
151. Rusca-Azərbaycanca Dəmiryol Nəqliyyatı terminləri lügəti. Şərifov Kazim Məmməd oğlu. Bakı-2018
152. Məmməmli N.Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlərinin lüğəti. Bakı- 2013,152 səh.
153. Vəliyeva N. Azərbaycanca- ingiliscə- Rusca izahlı terminlər lüğəti. Bakı-2018,352səh.
154. Abbasov A.,Xuduyev G.,Tağıyeva E.,Paşayeva P English – Russian Geografhical terms. Bakı-2019,237səh.
155. Sadıqova S.,Qəriova-Həsənli Ş. Azərbaycanca – Türkcə izahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı- Elm – 2020 -416 səh.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.