Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası
 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Sözlüklər


1. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Həsrət Həsənov. Bakı-1986, 315 səh.
2. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Bakı-2007, 143 səh.
3. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Bakı-2007, 422 səh.
4. Azərbaycan dilinin amonimlər lüğəti. Bakı-2007, 166 səh.
5. Azəbaycan dilinin izahlı lüğəti . Ağamusa Axundov. I cild. Bakı-Çiraq-1997, 452 səh.
6. Azəbaycan dilinin izahlı lüğəti . Ağamusa Axundov. II cild. Bakı-Çiraq-1999, 412 səh.
7. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Ağamusa Axundov. III cild. Bakı-Çıraq-2000, 416 sah.
8. Azəbaycan dilinin izahlı lüğəti . Ağamusa Axundov. 1cildlik. Bakı-2005,452 səh.
9. Azərbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğəti. I kitab. Antroponimlər. Bakı-Nafta Press-2007, 354 səh.
10. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Əliheydər Orucov. IV cilddə. I cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 744 səh.
11. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Əliheydər Orucov. IV cilddə. II cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 792 səh.
12. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Əliheydər Orucov. IVcilddə. III cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 672 səh.
13. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Əliheydər Orucov. IV cilddə. IV cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 712 səh.
14. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Ə.Ə.Orucov. I cild. Bakı-Elm-1964, 595 səh.
15. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Ə.Ə.Orucov. II cild. Bakı-Elm-1980, 576 səh.
16. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Ə.Ə.Orucov. III cild. Bakı-Elm-1983, 555 səh.
17. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Ə.Ə.Orucov. IV cild. Bakı-Elm-1987, 541 səh.
18. Azərbaycandilininəksəlifbalüğəti. AğamusaAxundov, KamiləVəliyeva. Bakı-Nurlan-2004-524 səh.
19. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. AMEA Dilçilik və Ədəbiyyat institutu. Bakı – 1960, 616 səh.
20. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Ə.Ə.Orucov, Bakı-Elm-1975, 599 səh.
21. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Ağamusa Axundov, Bakı-Lider-2004, 728 səh.
22. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Ağamusa Axundov, Məmmədli İsmayıl. Bakı-“Şərq-Qərb”-2013, 840 səh.
23. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. R.Ə.Rüstəmov. Bakı-1960, 618 səh.
24. Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü. M.Ş.Şirəliyev. Bakı-Elm-1983, 143 səh.
25. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. R.Ə.Rüstəmov, M.Ş.Şirəliyev. 1cildlik. Bakı-1964, 480 səh.
26. Azərbaycan dilinin müxtəsər frazeologiya lüğəti.Həsən Baxşıyev. Bakı-“Bakı Universiteti”-2004, 185 səh.
27. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı. M.N.Qiyasbəyli. Bakı-Maarif-1987, 179 səh.
28. Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti. Sefi Behbudov. Bakı-Nurlan-2003, 206 səh.
29. Azərbaycan dili şivələrinin frazeologiya lüğəti. Sefi Behbudov. Bakı-Nurlan-2011, 291səh
30. Azərbaycanca-rusca ingiliscə hüquq terminləri lüğəti. Bakı – 2017, 498səh.
31. Azərbaycan dialektoloji lüğəti. I cild. Ankara-Türk dili kurumu-1999, 274 səh.
32. Azərbaycan dialektoloji lüğəti. M.Ş.Şirəliyev, M.İ.İslamov. I cild. Türk dili kurumu. Ankara-1999, 374 səh.
33. Azərbaycan dialektoloji lüğəti. I cild. Ankara-1999, 374 səh.
34. Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti. Bakı-1960, 211 səh.
35. Azərbaycan onomastikası (izahlı terminoloji lüğət). Musa Adilov. Aydın Paşayev. Bakı-Nurlan-2005, 488 səh.
36. Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti. Məmmədağa Şirəliyev. Bakı-Nurlan-2004, 264 səh.
37. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti. Söz kökləri. I cild. Bakı-Elm-2010, 464 səh.
38. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti. Fəridə Ləman. Bakı-Elm-1995, 218 səh.
39. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət. Oruc Musayev. Bakı-Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu-1998, 641 səh.
40. Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. Bakı-“Şərq-Qərb”-2005, 896 səh.
41. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca frazeoloji lüğət. Nigar Vəliyeva. Bakı-Nurlan-2006, 460 səh.
42. Azərbaycanca-italyanca-rusca şəkilli lüğət. Elşad Əliyev. Bakı-Elm-2003, 72 səh.
43. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. I cild. Bakı-Elm-1986, 572 səh.
44. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. II cild. Bakı-Elm-1989, 596 səh.
45. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. III cild. Bakı-Ergün nəşriyyat-1997, 865səh.
46. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. IV cild. Bakı-Mütərcim-2000, 128səh.
47. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. I cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 896 səh.
48. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. II cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 848 səh.
49. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. III cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 840 səh.
50. Azərbaycanca-rusca lüğət. M.T.Tağıyev. 4 cilddə. IV cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2006, 984 səh.
51. Azərbaycanca-Rusca lüğət. Ə.Ə.Orucov. Bakı-1962, 248 səh.
52. Azərbaycanca-rusca frazeologiya lüğəti. Ə.Ə.Orucov. Bakı-Elm-1976, 247 səh.
53. Azərbaycanca-rusca, Rusca-azərbaycanca müasir lüğət. V.V.Rzayev. Bakı-2009, 776 səh.
54. Azərbaycanca-rusca lüğət. X.Ə.Əzizbəyli. Bakı-Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1985, 418 səh.
55. Azərbaycana-rusca lüğət. H.Hüseynova. Bakı-1939, 874 səh.
56. Azərbaycanca-rusca lüğət. Ə.Abbasov. O.Aslanova. Bakı-Maarif-1985, 190 səh.
57. Азербайджанско-русский, руско-азербайджанский словарь. Л.Каримов. М.Махмудов. Баку-1991, 312 ст.
58. Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları. Ə.Ə.Orucov. Bakı-1965, 122 səh.
59. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Nəriman Seyidəliyev. Tamella Qurbanova. Bakı-“Maarif”-2003, 327 səh.
60. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. İsmayıl Məmmədov. Həsrət Həsənov. Bakı-1990-472 səh.
61. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bəhruz Abdullayev. Bakı-1985, 65 səh.
62. Azərbaycan türk xalq şivələri lüğəti. I cild. ”A” 1930, 250 səh.
63. Azərbaycan türk xalq şivələri lüğəti. II cild. ”B” 1931, 259 səh.
64. Almanca-azərbaycanca-rusca ictimai fənnlər lüğəti. Y.Q.Xəlilov. Bakı-Maarif-1998, 208 səh.
65. Alman atalar sözləri və onların azərbaycanca, rusca qarşılıqları. Nəriman Seyidəliyev. Sərxan Abdullayev. Bakı-2001, 180 səh.
66. Almanca-Azərbaycanca lüğət. Bakı-1971, 759 səh.
67. Ata sözləri və deyimlər sözlüğü 1. Ömer Asım Aksoy. İnkilap kitabevi-1988, 486 səh.
68. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. Rübabə Əliyeva. II cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2007, 299 səh.
69. Azərbaycan dilinin paronimiya və paronomaziya lüğəti. H.A.Həsənov. Bakı-1991, 108 səh.
70. Avropa mənşəli sözlərin qısa lüğəti. S.Ə.Cəfərov, A.H.Qarayev. Bakı-Maarif-1981, 234 səh.
71. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. Q.Məhərrəmli, İismayılov. Bakı-2015,287səh.
72. Azərbaycan dilinin etnonimlər lüğəti. E.Əhmədova. Bakı – 2017, 103səh.
73. Bitişik yoxsa ayrı? Lüğət. Lətif Kərimov. Məsud Mahmudov. Bakı1987, 252 səh.
74. Bitişik yoxsa ayrı? Lüğət. Lətif Kərimov. Məsud Mahmudov. Bakı-Nurlan-2004, 278 səh.
75. Coğrafi adlar. Nəbi Nəbiyev. Bakı-Azərnəşr-1982, 282 səh.
76. Dilçilik terminləri lüğəti. Bakı-1957, 62 səh.
77. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. V.Ə.Budaqov. Q.Ə.Qeybullayev. Bakı-Oğuz eli-1998, 452 səh.
78. Ərəb və Fars sözləri lüğəti. Bakı – 1966, 1036 səh.
79. Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət. I cild. H.H.Zərinzadə. Bakı-Elm-1972, 524 səh.
80. Əfşar fənni-sərfi türki. 90 səh.
81. Frazeologiya lüğəti. Nəriman Seyidəliyev. Bakı-Çıraq-2004, 272 səh.
82. Farsca-rusca-azərbaycanca müxtəsər lüğət. Şəfəq Əlibəyli. Bakı-2012, 442 səh.
83. “Xəmsə”də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. (Poetik onomastikon) Aydın Paşayev. Bakı-2013, 421 səh.
84. İngilscə-Azərbaycanca lüğət. Oruc Musayev. Bakı-Qismət-2003, 1696 səh.
85. İngiliscə-Azərbaycanca frazeoloji lüğət. Bakı-Nurlan-2006, 368 səh.
86. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. Bəhruz Abdullayev. İki cilddə. I cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2005, 416 səh.
87. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. Bəhruz Abdullayev. İki cilddə. II cild. Bakı-“Şərq-Qərb”-2005, 472 səh.
88. “Kitabi-dədə Qorqudun”-un izahlı lüğəti. Ağamusa Axundov. Bakı-Elm-1989, 204 səh.
89. Краткий руско-азербайджанский фразеологический словарь. М.Т.Тагиев. Баку-1964, 142 ст.
90. Qərbi Avropa mənşəli alınma sözlərin izahlı lüğəti. R.C.Cəfəfrov. Bakı-Nurlan-2001, 307 səh.
91. Грузинско-Азербайджанские языковые параллели. Баку-1992, 165 ст.
92. Ləzgicə-Azərbaycanca lüğət. C.B.Əhmədov. M.Xəlilov. Bakı-Araz-2014, 430 səh.
93. Məhəmmədtağı Qaraqoyunlu “Fərhəngi-türki”-lüğəti. Vaqif Aslanov. Bakı-Nurlan-2006.
94. Məktəblinin texniki lüğəti. Y.O.Peşkov. N.İ.Fadeyev. Bakı-1964, 227 səh.
95. Müxtəsər dilçilik lüğəti. Ə.Fərəcov. Bakı-1960, 160 səh.
96. Müxtəsər farsca-azərbaycanca lüğət. Bakı-1945, 339 səh.
97. Э.и В. Мурзаевы. Словарь местных географических терминов. Москва-1959, 302 ст.
98. Paronimlər lüğəti. A.Marifev. Taşkent-1974, 70 səh.
99. Rusca-türkcə lüğət. R. Axundova. II cild. Bakı-Azərnəşr-1929, 626 səh.
100. Rusca-Azərbaycanca frazeoloji lüğət. M.T.Tağıyev. Bakı-2006, 350 səh.
101. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Ə.Ə.Orucov. III cilddə. I cild. Bakı-Elm-1971, 606 səh.
102. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Ə.Ə.Orucov. III cilddə. II cild. Bakı-Elm-1977, 712 səh.
103. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Ə.Ə.Orucov. III cilddə. IIIcild. Bakı-Elm-1978, 555 səh.
104. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Ə.Ə.Orucov. Bakı-1984, 605 səh.
105. Rusca-Azərbaycanca
106. Rusca-Azərbaycanca idman lüğəti. S.Hüseynov. Bakı-2008, 491 səh.
107. Rusca-Azərbaycanca lüğət. H.Hüseynov. Bakı-1939, 748 səh.
108. Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild. H.Hüseynov. Bakı-1940, 918 səh.
109. Rusca-Azərbaycanca lüğət. IIcild. H.Hüseynov. Bakı-1941, 728 səh.
110. Rusca-Azərbaycanca lüğət. III cild. H.Hüseynov. Bakı-1943, 1022 səh.
111. Rusca-Azərbaycanca lüğət. IV cild. H.Hüseynov. Bakı-1946, 1084 səh.
112. Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild. Ə.H.Orucov. S.D.Məlikov. A.Ə.Əfəndiyev. Bakı-1956, 728 səh.
113. Rusca-Azərbaycanca lüğət. II cild. Ə.H.Orucov. S.D.Məlikov. A.Ə.Əfəndiyev. Bakı-1959, 928 səh.
114. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Bakı-1941, 651 səh.
115. Rusca-farsca-azərbaycanca lüğət. Bakı-1944, 358 səh.
116. Rumınca-Azərbaycanca, Azərbaycanca-Rumınca lüğət. 2004, 245 səh.
117. Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti. Bakı-Elm-2011, 672 səh.
118. Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin sözlüyü. Bakı-Sabah-2008, 83 səh.
119. Soğanlıq kəndinin şivəsinin lüğəti. Vüqar Vüqarlı. Bakı-Elm-1999, 68 səh.
120. Türkcə sözlük. Ali Ağasoy. Ankara-1955, 828 səh.
121. Udincə-Azərbaycanca-Rusca lüğət. Voroşil Qukasyan. Bakı-Elm-1974, 297 səh.
122. Udicə-Azərbaycanca-Rusca lüğət. Mobili Robert. Bakı-2010, 368 səh.

123. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti. (A-Z). Bakı – 2017, 303səh.
124. Sadıqova S., Həsənli-Qəribova Şəbnəm Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – 2016, 213səh.
125. Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti. (A-Z). Bakı – 2007,166səh.
126. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. (A-Z). Bakı – 2007,422 səh.
127. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. (A-Z). Bakı – 2007,143 səh.
128. Azərbaycan dilinin paronimiya və paronomaziya lüğəti. Bakı – 1991, 105səh.
129. Cəfərov S.Ə. və başqaları. Avropa mənşəli sözlərin qısa lüğəti. Bakı – 1981, 233səh.
130. Abdullayev A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – 1985, 64səh.
131. Əliyev E. Azərbaycanca-italyanca-rusca şəkilli lüğət. Bakı – 2003, 71səh.
132. Vüqarlı V. Soğanlıq kənd şivəsinin lüğəti. Bakı – 1999, 68səh.
133. Vurğu lüğəti. Bakı – 1993, 83səh.
134. Orucov Ə.Ə. Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları. Bakı – 1965, 121səh.
135. Müxtəsər dilçilik lüğəti. Bakı – 1960, 159səh.
136. Paşayev A. “Xəmsə”də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Bakı – 2013, 421səh.
137. Həsənov H. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Bakı – 1985. 314səh.
138. Azərbaycan türkçesi sözlügü. II. İstanbul – 1994, 1292say. (2 ədəd)
139. Azərbaycan türkçesi sözlügü. I. İstanbul – 1994, 622 say.
140. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. III cild. I. qov. Bakı - 1939, 680səh.-
141. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. II cild. I. qov. Bakı - 1939,235səh.-
142. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. III cild. I. qov. Bakı - 1939,220səh-
143. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. II cild. II. qov. Bakı - 1939, 650səh.
144. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. III cild. III. qov.706səh.-
145. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. II cild. I. qov.III-229.-
146. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. I cild. I. qov.(1-315). Bakı – 1939, 365səh.-
147. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. I cild. II. qov. Bakı -1939,316-630.
148. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. II cild. II. qov. 400 səh.-
149. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. I cild. III. qov.911səh.-
150. M. Kaşqari. Türkcə-rusca lüğət. III cild. 184səh.-
151. M. Kaşqari. Türk dillərnini lüğəti. III cild. II. qov. 568səh.-
152. M. Kaşqari. Türkcə- rusca lüğət. IIcild. Bakı – 1939,136səh.-
153. M.Kaşqari. Türkcə-rusca lüğət. III cild. Bakı – 1939, 275səh.-
154. M. Kaşqari. Türk dilləri lüğəti. II cild. III. qov. 401-655. Bakı – 1939,655səh.-
155. M. Kaşgari. “Divanü Lügat-it-türk”Icild. Bakı – 2006, 512səh.
156. M. Kaşgari. “Divanü Lügat-it-türk”IIcild. Bakı – 2006, 400səh.
157. M. Kaşgari. “Divanü Lügat-it-türk”IIIcild. Bakı – 2006, 400səh.
158. M. Kaşgari. “Divanü Lügat-it-türk”VIcild. Bakı – 2006, 752səh.
159. Seyidəliyev N. Azərbaycan dilində işlənən alman mənşəli beynəlxalq sözlərin izahlı lüğəti. Bakı – 2017, 111səh.
160. Ingiliscə- Azərbaycanca hüquq terminləri lüğəti. Bakı – 2007, 314səh.
161. Böyük İtalyanca Azərbaycanca lüğət. Bakı – 2017, 555səh.
162. Bağırov A.Türkcə-Azərbaycanca izahlı tibb lüğəti.II nəşr.Bakı-Şirvannəşr-2015,594 səh.
163. Azərbaycanca – Farsca lüğət I cild . Bakı-Şərq- Qərb-2020667 səh.
164. Sadıqova S.,Qəriova-Həsənli Ş. Azərbaycanca – Türkcə izahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı- Elm – 2020 -416 səh

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.