İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Təranə Şükürlü - şöbə müdiri
Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda əyani aspirantura təhsili alıb. "Müstəqillik qazanmış türk dövlətlərinin dillərində termin yaradıcılığının əsas meyilləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
Türk dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.