Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

СЛОВАРИ

1. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.I. А-К. Москва-Ленинград – 1958, 655ст.
2. Аббасов А.Г. Англо-русский юридический словарь. Баку – 2003, 491ст.
3. Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения. Москва –1984, 804ст.
4. Азизов А. и др. Краткий узбекско-русский словарь. Ташкент – 1977, 264ст.
5. Азимов П. и др. Русско-туркменской словарь сокращений. Ашхабад – 1985, 345ст.
6. Алексеев Д.И. и др. Словарь сокращений русского языка. Москва – 1983, 485 ст.
7. Алексеев Д.И. и др. Словарь сокращений русского языка. Москва – 1977, 414 ст.
8. Алексеев Д.И. и др. Словарь сокращений русского языка. Москва –1984, 485ст.
9. Алиев А. Русско-туркменский словарь. Ашхабад – 1929, 452 ст.
10. Андрейчина К. и др. Русско-болгарский фразеологический словарь. Москва-София – 1980, 581ст.
11. Андрианов Б. А. Карманный румынско- русский словарь. Москва – 1980. 366 ст.
12. Ануфриев Ф.Ф. Русско - панджабский словарь. Москва – 1979, 1125.
13. Арабско-русский словарь. Москва – 1958, 1186 ст.
14. Арабско-русский словарь. Москва – 1962, 1185 ст.
15. Архангельский областной словарь. Вып. 4. Москва – 1985, 159 ст.
16. Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь. Москва – 1984, 591 ст.
17. Атаев К. Русско-туркменский учебный словарь. Москва – 1982. 288ст.
18. Атеистический словарь. Москва – 1984, 511 ст.
19. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. Москва – 1986, 447 ст.
20. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. Москва – 1986, 4478ст.
21. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. Москва – 1976, 447 ст.
22. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. Москва –1976, 448ст.
23. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. XII.С. Чебоксары – 1937, 318ст.
24. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. XV.Т-Ч-Ф. Чебоксары – 1941, 290ст.
25. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.I. А. Казань – 1928, 355ст.
26. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.II.А. Казань– 1929, 230ст.
27. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.III. Е-Ы-И-У(О). Чебоксары – 1929, 363ст.
28. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.IV. Чебоксары – 1929, 351
29. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.IX. Н-П. Чебоксары – 1935, 319ст.
30. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.V. Й-В. Чебоксары – 1930, 420ст
31. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.VII.К. Чебоксары – 1934, 335ст
32. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.VIII. Л-М. Чебоксары – 1935, 355ст.
33. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.XI.С. Чебоксары – 1936, 343ст.
34. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.XIII. C-Т. Чебоксары – 1937, 318ст.
35. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.XVI. Х. Чебоксары – 1941, 376ст.
36. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.XVII. Х-Ш. Чебоксары – 1950, 434ст.
37. Ашукина М. Г. Крылатые слова. Москва – 1988, 525 ст.
38. Бабичев Н.Т. И др. Словарь латинских крылатых слов. Москва – 1986, 957 ст.
39. Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов. Москва – 1982, 957ст.
40. Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. Ленинград – 1981, 696 ст.
41. Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. Ленинград – 1981, 696 ст.
42. Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. Ленинград – 1987, 654 ст.
43. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва – 1984, 942 ст.
44. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва – 1977, 942 ст.
45. Баскаков Н.А. Уйгурско-русский словарь. Москва – 1939, 381 ст.
46. Башкирско-русский словарь. Москва – 1958, 803 ст.
47. Белкович А.А. Русско-сингальский словарь. Москва – 1983, 730ст.
48. Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. Москва -1975, 768ст.
49. Боднарский М.С. Словарь географических названий. Москва – 1954, 368 ст.
50. Бокарев Е. А. Эсперанто-русский словарь. Москва – 1982, 487 ст.
51. Бокарев Е. А. Эсперанто-русский словарь. Москва – 1982, 488ст.
52. Болгарско-русский словарь. Москва – 1966, 767ст.
53. Болгарско-русский строительный словарь. Мосва-София – 1985, 468ст.
54. Большой китайско-русский словарь. Т. II. Москва – 1983, 1100 ст.
55. Большой китайско-русский словарь. Т.I. Москва – 1983, 551 ст.
56. Большой русско-туркменский словарь. Т.I. А-О. Москва – 1986, 815 ст.
57. Большой русско-туркменский словарь. Т.II. П-Я. Москва – 1987, 751 ст.
58. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. (П-Я) Т. II. Москва – 1982, 504 ст.
59. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. Т.I. (А-О). Москва – 1981, 638ст.
60. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарский наречий. Т.II. Санктпетербург – 1871, 415ст.
61. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарский наречий. Т.I. Санктпетербург –1893, 1914ст.
62. Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. Москва – 1989,151 ст.
63. Быстрова Е.А. И др. Учебный фразеологический словарь русского языка. Ленинград – 1984, 269ст.
64. Венгерско- русский словарь. Москва-Будапешт – 1974. 871ст.
65. Владимир Даль Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. А-З. Москва – 1978, 699 ст.
66. Владимир Даль Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. П. Москва – 1982, 555 ст.
67. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. И-О. Москва – 1981, 779ст.
68. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV.Р-V. Москва – 1980, 683ст.
69. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I. Москва – 1955, 699ст.
70. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I. А-З. Москва – 1989, 699ст.
71. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I. С. Петербург- Москва – 1961, 1743 ст.
72. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.III. Москва – 1955, 555ст.
73. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.II. Москва – 1955, 779ст.
74. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.III. П. Москва – 1990, 555ст.
75. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.II. И-О. Москва – 1989, 779ст.
76. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.III. С. Петербург - Москва – 1942, 2030 ст.
77. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.II. С. Петербург- Москва – 1914, 1782ст.
78. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.IV. Москва – 1955, 683ст.
79. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.IV. Р-V. Москва – 1882, 683ст.
80. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.IV. С. Петербург - Москва – 1943.
81. Влчек Й. Русско-чешский словарь. Москва – 1985, 774ст.
82. Вомперский В.П. Словари XVIII века. Москва – 1986, 135 ст.
83. Восканьян Г.А. Русско-персидский словарь. Москва – 1986, 829ст.
84. Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь. Москва – 1983, 262 ст.
85. Ганиев С.М. Русско-татарский словарь Баку – 1909, 416ст.
86. Ганкин Э.Б. и др. Учебный русско-амхарский словарь. Москва – 1983, 278 ст.
87. Гессен Д. Большой польско-русский словарь. Т.I. А-О. Москва – 1980,660ст.
88. Гессен Д. Большой польско-русский словарь. Т.II. Р-З. Москва – 1980,771ст.
89. Гляциологический словарь. Ленинград – 1984, 526ст.
90. Горбачева К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка. Ленинград – 1979, 567 ст.
91. Горганиев Ю.А. Кхмерско-русский словарь. Москва – 1984,98ст.
92. Горяев Н.В. К сравнительному этимологическому словарю русского языка. Тифлись – 1901, 61 ст.
93. Гунзибско-русский словарь. Москва – 1990, 284ст.
94. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Москва – 1949, 950ст.
95. Деметер П.С. Цыганско-русский и русско-цыганский словарь. Москва – 1990, 333ст.
96. Денисова М.А. Лингвострановедческий словарь. Москва – 1978, 275 ст.
97. Дерягина С.И. Учебный словарь глагольно-именных словосочетаний русского языка. Москва – 1987, 159ст.
98. Дипломатический словарь. Т. II. К-Р. Москва – 1985, 502ст.
99. Дипломатический словарь. Т. III. С-Я. Москва – 1986, 749 ст.
100. Добровольская Ю.Н. Карманный русско-итальянский словарь. Москва - 1980, 367ст.
101. Домдинсурен Ц. Русско-монгольский словарь. Т.I. Улан-Батор – 1967,735ст.
102. Древнетюрский словарь. Ленинград – 1969, 675ст.
103. Дренясова Т.Н. Карманный нидерландско-русский словарь . Москва –1977, 379ст.
104. Егоров Ю.И. Толковый словарь по автомобильному транспорту. Москва – 1989, 288 ст.
105. Жузе П. Полный русско-арабский словарь. Ч.1. (А-О) Казань – 1903, 467 ст.
106. Жуков В.П. и др. Словарь фразеологических синонимов русского языка. Москва – 1987, 440 ст.
107. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Москва – 1977, 878ст.
108. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Москва – 1987, 878 ст.
109. Заюнчковский Ю.П. Карманный русско-румынский словарь. Москва – 1983, 404ст.
110. Золотгоров В.Г. и др. Экономический словарь. Минск – 1983, 314ст.
111. Зорько Г.Ф. Новый большой итальянско-русский словарь. Москва – 2011, 1229 ст.
112. Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение сравнительный словарь. Москва – 1971, 369 ст.
113. Карманный русско-румынский словарь. Москва – 1960, 380ст.
114. Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. Москва – 1982, 509 ст.
115. Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. Москва – 1975, 527 ст.
116. Карманный финско-русский словарь. Москва – 1961, 321ст.
117. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь. Москва – 1982, 510 ст.
118. Кедайтене Е.И. Учебный русско-курдский словарь. Москва – 1977, 368 ст.
119. Кейдайтене Е.И. и др. Учебный русско-дари словарь. Москва – 1983, 432ст.
120. Кейдайтене Е.И. Учебный русско-португальский словарь. Москва – 1983, 284ст.
121. Керимова А.А. Гилянско-русский словарь. Москва – 1980,463ст.
122. Киргизско-русский словарь. Москва – 1940, 576ст.
123. Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. Москва – 1964, 304 ст.
124. Колесников Н.П. Слова с двойными согласными. Словарь-справочник. Москва – 1990, 409 ст.
125. Комплексный частотный словарь русской научной и технической лексики. 3047 слов. Москва – 1978, 405 ст.
126. Краткий политический словарь. Москва – 1983, 365ст.
127. Краткий психологический словарь. Москва – 1985, 430 ст.
128. Краткий словарь иностранных слов. Москва –1985.
129. Краткий толковый словарь русского языка. Москва – 1985, 244ст.
130. Краткий толковый словарь русского языка. Москва – 1990, 254 ст.
131. Краткий турецко-русский словарь «новых» слов. Тбилиси – 1978, 95 ст.
132. Краткий турецко-русский словарь «новых» слов. Тбилиси – 1978, 95ст.
133. Краткий энциклопедический словарь. Москва – 1954, 703ст.
134. Крупнов В.Н. Общественно-политическая лексика. Москва – 1985, 172ст.
135. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. Москва – 2007, 939ст.
136. Латинско-русский словарь. Москва – 1986,840 ст.
137. Лебедев К.А. и др. Русско-пуштудари словарь. Москва – 1983, 767 ст.
138. Левашов Е.А. Словарь прилагательных от географических названий. Москва – 1986, 549 ст.
139. Лезгинско-русский словарь. Москва – 1966, 603ст.
140. Лексическая основа русского языка. Комлексный учебный словарь. Москва – 1984, 1165 ст.
141. Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь. Москва – 1982, 462ст.
142. Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. Москва –1988, 630ст.
143. Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка. Москва – 1990, 704ст.
144. Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка. Москва –1990, 704ст.
145. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. Москва – 1987, 509 ст.
146. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. Москва – 1984, 380 ст.
147. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. Москва – 1978, 399ст.
148. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. Москва – 1988, 380 ст.
149. Мамедов Н. Талышско-русско-азербайджанский словарь. Баку – 2006, 439 ст.
150. Мамедов Н. Талышско-русско-азербайджанский. Баку -2006. 439ст.
151. Мароевич Р. Русско-сербскохорватский учебный словарь. Белград – 1985, 294ст.
152. Марцишевская К.А. и др. Карманный испанско-русский и русско-испанский словарь. Москва – 1985, 450ст.
153. Материалы для кабардинского словаря. Вып. 1. Москва – 1927, 130ст.
154. Мирзабекян Ж. М. Русско-персидский политехнический словарь. Москва – 1983. 719 ст.
155. Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь. Москва – 1982, 590ст.
156. Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Т.II. 250ст.
157. Мичатек А. А. Словарь. 47ст.
158. Морев Л.Н. и др. Учебный русско-лаоский словарь. Москва – 1984, 350ст.
159. Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь. Москва – 1982, 533 ст.
160. Наливкин В., Наливкина М. Русско-сартовский и сартовско-русский словарь. Казань – 1884, 20ст.
161. Новые материалы к словарю А.С. Пушкина. Москва – 1982, 286 ст.
162. Ногайско-русский словарь. Москва – 1963, 562 ст.
163. Нунес К. Русско-португальский словарь. Москва –1984, 377ст.
164. Обратный словарь русского языка. Москва – 1974, 944 ст.
165. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва – 1984, 796ст.
166. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва – 1964, 900ст.
167. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва – 1975,846ст.
168. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1957, 1259 ст.
169. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1957, 1259ст.
170. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1959, 1259ст.
171. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1965, 1040 ст.
172. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1978, 479 ст.
173. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1982, 477ст.
174. Орфографический словарь русского языка. Москва – 1986, 397ст.
175. Орфоэтический словарь русского языка. Москва – 1983, 702ст.
176. Островский Б.Я. Карманный русско-дари словарь. Москва – 1987, 412 ст.
177. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т.II. Вып. 5-9. Москва -1959, 2507ст.
178. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т.III. Вып. 10-13. Москва -1959, 3858ст.
179. Персидско-русский словарь. Москва – 1953, 668 ст.
180. Персидско-русский словарь. Т.I. Москва – 1983, 800 ст.
181. Персидско-русский словарь. Т.II. Москва – 1983, 864 ст.
182. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. Москва – 1984, 384ст.
183. Погодаев В. А. и др. Русско-малайзийский словарь. Москва – 1986, 502.
184. Полный русско-татарский словарь. Казань – 1920, 677ст.
185. Польско-русский словарь по технологии машиностроения. Москва – 1983, 352 ст.
186. Поппе Н.Н. Монгольский словарь. Муаддимат ал-адаб. Ч. I-II. Москва -1938, Ленинград, 451ст.
187. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.I А-О. Москва – 1959, 717 ст.
188. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.I. А-О. Москва –1959, 717ст.
189. Проект словаря современного русского литературного языка . Москва-Ленинград – 1938, 96ст.
190. Пятиязычный словарь названий животных. Амфибии и рептилии. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. Москва – 1988. 553 ст.
191. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.I. Ч.1.С.Петербург -1893, 968ст.
192. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.I. Ч.2 С.Петербург, 810ст.
193. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.II. Ч.1.С.Петербург -1899, 1051ст.
194. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.II. Ч.2.С.Петербург -1899, 1814ст.
195. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.III. Ч.1.С.Петербург -1905, 1260ст.
196. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.III. Ч.2.С.Петербург -1905, 22 03 ст.
197. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.IV. Ч.1.С.Петербург -1911, 1114ст.
198. Радлов В.В. Опыт словаря тюрских наречий. Т.IV. Ч.2.С.Петербург -1911, 2230 ст.
199. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 1. Москва – 1983, 377 ст.
200. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 10. Москва – 1987, 341ст.
201. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 2. Москва – 1984, 405 ст.
202. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 3. Москва – 1985, 430 ст.
203. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 5. Москва – 1985, 310 ст.
204. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 6. Москва – 1986, 370 ст.
205. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып. 9. Москва – 1987, 295 ст.
206. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь. Вып.8. Москва – 1986, 309 ст.
207. Рогажникова Р.П. Словарь сочетаний эквивалентных слову. Москва – 1983, 143 ст.
208. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. Москва – 1981, 692 ст.
209. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. Москва –1987, 413ст.
210. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь-справочник. Москва – 1981, 205ст.
211. Романов Б.В. Русско-арабский учебный словарь с иллюстрациями. Москва – 1987, 526ст.
212. Русский семантический словарь. Москва – 1982, 564ст.
213. Русско- афганский словарь. Москва – 1955, 1174 ст.
214. Русско-азербайджанский словарь. Баку – 1939, 315ст.
215. Русско-алтайский словарь. Москва – 1984, 875 ст.
216. Русско-арабский словарь. Москва – 1967, 1120ст.
217. Русско-арабский учебный словарь. Москва – 1964, 1050 ст.
218. Русско-белорусский словарь. Т.I. (А-О). Минск – 1982, 648ст.
219. Русско-белорусский словарь. Т.II. (П-Я). Минск – 1982, 634ст.
220. Русско-бурят-монгольский словарь. Москва – 1954, 750 ст.
221. Русско-еврейский (идиш) словарь. Москва – 1984,719ст.
222. Русско-казахский словарь. Москва – 1954, 933ст.
223. Русско-карачаево-балканский словарь. Москва – 1965,744ст.
224. Русско-малаялам словарь. Москва – 1984, 809 ст.
225. Русско-монгольский словарь. Москва – 1937, 272ст.
226. Русско-португальский учебный словарь. Москва – 1978. 503 ст.
227. Русско-словацкий словарь. Москва – 1989, 747ст.
228. Русско-табасаранский школьный словарь. Махачкала – 1957, 463 ст.
229. Русско-таджикский словарь Москва – 1985, 1279 ст.
230. Русско-татарский словарь. Москва – 1984, 733ст.
231. Русско-тувинский словарь Москва – 1953, 708 ст.
232. Русско-тувинский словарь. Москва – 1980, 560ст.
233. Русско-турецкий словарь. Константинополь – 1310, 645 ст.
234. Русско-турецкий словарь. Москва – 1972, 1028ст.
235. Русско-тюрский словарь. 500ст.
236. Русско-тюрский словарь. Т.I. А-О. Баку – 1928, 319ст.
237. Русско-уйгурский словарь. Москва – 1956, 1473ст.
238. Русско-хинди словарь. Москва -1957, 1375ст.
239. Русско-хинди учебный словарь. Москва – 1981, 527ст.
240. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. Москва – 1982, 360 ст.
241. Русско-чешский словарь. Москва – 1974, 895ст.
242. Русско-чувашский словарь. Чебоксары – 1947, 121ст.
243. Русско-шведский словарь. Москва – 1976, 959ст.
244. Саамско-русский словарь. Москва – 1985, 566ст.
245. Сазонова И.К. Русский глагол и его причастные формы. Толково-грамматический словарь. Москва – 1989, 587 ст.
246. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. «Б» Москва – 1978, 348ст.
247. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. «В», «Г», «Д». Москва – 1980, 394ст.
248. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Москва – 1974, 766ст.
249. Секанинова Э. и др. Русско-словацкий учебный словарь. Москва – 1976, 959 ст.
250. Словарь английских и американских сокращений. Москва – 1958, 767 ст.
251. Словарь антонимов русского языка. Москва – 1985, 380 ст.
252. Словарь географических названий СССР. Москва – 1983, 296 ст.
253. Словарь древнерусского языка (XI-XIVвв). Т.I. Москва – 1988, 525 ст.
254. Словарь древнерусского языка (XI-XIVвв). Т.III. Москва – 1990, 510 ст.
255. Словарь древнерусского языка (XI-XIVвв). Т.IV. Москва – 1991, 557 ст.
256. Словарь иностранных слов. Москва – 1949, 801 ст.
257. Словарь иностранных слов. Москва – 1954, 853 ст.
258. Словарь иностранных слов. Москва – 1982, 606 ст.
259. Словарь иностранных слов. Москва – 1982, 620 ст.
260. Словарь книжников и книжности древней руси . Часть 1. А-К. Ленинград – 1988, 515 ст.
261. Словарь книжников и книжности древней руси . Часть 2. Л-Я. Ленинград – 1989, 527 ст.
262. Словарь морфем русского языка. Москва – 1986, 1120 ст.
263. Словарь названий жителей СССР. Москва – 1975, 613 ст.
264. Словарь научной и технической лексики английский, немецкий, фран-цуз¬ский¬, нидерландский, русский. Москва – 1984, 496 ст.
265. Словарь паронимов русского языка. Москва – 1984, 350 ст.
266. Словарь русских говоров приамурья. Москва – 1983, 341 ст.
267. Словарь русских народных говоров. Вып. 14. Ленинград – 1978, 376 ст.
268. Словарь русских народных говоров. Вып. 16. Ленинград – 1980, 376 ст.
269. Словарь русских народных говоров. Вып. 18. Ленинград – 1982, 367ст.
270. Словарь русских народных говоров. Вып. 2. Ленинград – 1966, 314 ст.
271. Словарь русских народных говоров. Вып. 4. Ленинград – 1969, 355 ст.
272. Словарь русских народных говоров. Вып.19. Ленинград – 1983, 357 ст.
273. Словарь русских народных говоров. Вып.21. Ленинград – 1986, 360 ст.
274. Словарь русских народных говоров. Вып.23. Ленинград – 1987, 375 ст.
275. Словарь русских народных говоров. Вып.24. Ленинград – 1989, 367 ст.
276. Словарь русских народных говоров. Вып.25. Ленинград – 1990, 352 ст.
277. Словарь русских народных говоров. Вып.26. Ленинград – 1991, 350 ст.
278. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.1 (А-В). Москва – 1975, 371ст.
279. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.10 (Н-наятися). Москва – 1983, 352ст.
280. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.11 (не-нятый). Москва – 1986, 456ст.
281. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.12. Москва – 1978, 381ст.
282. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.14. Москва – 1988, 311ст.
283. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.15 (Персть-Подмышка). Москва – 1989, 285ст.
284. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.16. Москва – 1990, 294ст.
285. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.17 (Помаранецъ-Потишати). Москва – 1991, 259ст.
286. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.2 (В-Волога). Москва – 1975, 319ст.
287. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.4 (Г-Д). Москва – 1977, 403ст.
288. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.7 (К-Крагуярь). Москва – 1980, 403ст.
289. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.9 (М). Москва – 1982, 357ст.
290. Словарь русского языка XI-XVII вв. Москва – 1981, 351ст.
291. Словарь русского языка XVIII века. Вып.1. Ленинград – 1984, 224ст.
292. Словарь русского языка XVIII века. Вып.2. Ленинград – 1987, 247ст.
293. Словарь русского языка XVIII века. Вып.3. Ленинград – 1987, 296ст.
294. Словарь русского языка XVIII века. Вып.4. Ленинград – 1988, 256ст.
295. Словарь русского языка XVIII века. Вып.4. Ленинград – 1989, 255ст.
296. Словарь русского языка XVIII века. Вып.6. Ленинград – 1991, 255ст.
297. Словарь русского языка XVIII века. Указатель источников. Ленинград – 1984, 141ст.
298. Словарь русского языка. Москва – 1953, 848 ст.
299. Словарь русского языка. Т. II. К-О. Москва – 1986,736 ст.
300. Словарь русского языка. Т. III. П-Р. Москва – 1987,749 ст.
301. Словарь русского языка. Т. IV. С-Я. Москва – 1988,795 ст.
302. Словарь русского языка. Т.I. Москва – 1957, 963ст.
303. Словарь русского языка. Т.I. А-Й. Москва – 1985,698ст.
304. Словарь русского языка. Т.II. Москва – 1958, 1013 ст.
305. Словарь русского языка. Т.III. Москва – 1959, 991 ст.
306. Словарь русского языка. Т.IV. Москва – 1961, 1088ст.
307. Словарь синонимов русского языка. Т. I. А-Н. Ленинград – 1971, 678 ст.
308. Словарь современного русского литературного языка. Т.X. (М-Л) Москва- Ленинград – 1960, 1774 ст.
309. Словарь современного русского литературного языка. Т. II. Москва-Ленинград – 1951, 1393 ст.
310. Словарь современного русского литературного языка. Т.I. (А-В) Москва- Ленинград– 1948, 735 ст.
311. Словарь современного русского литературного языка. Т.III. Г-Е. Москва-Ленинград – 1954, 1339 ст.
312. Словарь современного русского литературного языка. Т.IV. Ж-З. Москва-Ленинград – 1955, 1363 ст.
313. Словарь современного русского литературного языка. Т.IX. (П) Москва - Ленинград – 1959, 1482ст.
314. Словарь современного русского литературного языка. Т.V. И-К. Москва-Ленинград – 1956, 1918 ст.
315. Словарь современного русского литературного языка. Т.VI. Л-М. Москва-Ленинград – 1957, 1460 ст.
316. Словарь современного русского литературного языка. Т.VII. Н. Т.VII. Н. Москва-Ленинград – 1958, 1467 ст.
317. Словарь современного русского литературного языка. Т.VIII. (О) Ленинград, 1840ст.
318. Словарь современного русского литературного языка. Т.XI. (пра-пятью) Москва- Ленинград – 1961, 1842 ст.
319. Словарь современного русского литературного языка. Т.XII. (Р) Москва- Ленинград – 1961, 1675 ст.
320. Словарь современного русского литературного языка. Т.XIII. (С-сняться) Москва- Ленинград – 1962, 1515 ст.
321. Словарь современного русского литературного языка. Т.XIV. (Со-сям) Москва- Ленинград – 1961, 1774 ст.
322. Словарь современного русского литературного языка. Т.XV. (Т) Москва- Ленинград – 1963, 1285 ст.
323. Словарь сочетаемости слов русского языка. Москва – 1978, 543 ст.
324. Словарь таджикского языка. Т.I. (А-О) Москва – 1969. 951ст.
325. Словарь таджикского языка. Т.II. (П-Ч) Москва – 1969. 949ст.
326. Словарь трудностей русского языка. Москва – 1984, 703 ст.
327. Словарь узбекских народных говоров. Ташкент – 1971, 401ст.
328. Словарь чувашского языка. Вып.XIV. Чебоксары – 1937, 355ст.
329. Словарь языка Пушкина. Т.III(О-Р). Москва – 1959,1070 ст.
330. Словарь языка Пушкина. Т.IV (С-Я). Москва – 1961,1045 ст.
331. Словарь языка Пушкина. Т.I. Москва – 1956,806 ст.
332. Солнцева Н.И. Русско-хинди-учебный словарь. Москва – 1985, 812ст.
333. Сравнительный словарь тунгусо маньчжурских языков. Том I. А-Н. Ленинград – 1975, 672ст.
334. Сравнительный словарь тунгусо маньчжурских языков. Том II. O-Э. Ленинград – 1977, 902ст.
335. Срезевский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т.III. Санктпетербург – 1903,1678ст.
336. Тенишев Э.Р. Уйгурский диалектный словарь. Москва – 1990, 198 ст.
337. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1. Москва – 1985, 1553 ст.
338. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т.II.Москва – 1985, 885ст.
339. Толковый металлургический словарь. Москва – 1984, 446 ст.
340. Толковый словарь русского языка. Т.I. Москва – 1935, 1562ст.
341. Толковый словарь русского языка. Т.II. Москва – 1938, 1040ст.
342. Толковый словарь русского языка. Т.III. Москва – 1939, 1424ст.
343. Толковый словарь русского языка. Т.IV. Москва – 1940, 1499ст.
344. Толковый словарь узбекского языка. Т.I. А-Р. Москва – 1981, 631 ст.
345. Толковый словарь узбекского языка. Т.II. С-Х. Москва – 1981, 715 ст.
346. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. Москва – 1982, 735ст.
347. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь (А-Д). Москва – 1975, 399 ст.
348. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь (Е-Н). Москва – 1979, 349 ст.
349. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь (К-Л). Москва – 1984, 439 ст.
350. Турецко-русский военный словарь. Москва – 1968, 477ст.
351. Турецко-русский словарь (неологизмы). Тбилиси – 1985, 167 ст.
352. Турецко-русский словарь. Москва – 1931, 1170ст.
353. Турецко-русский словарь. Москва – 1931, 1174ст.
354. Турецко-русский словарь. Москва – 1931, 1174ст.
355. Туркменско-русский словарь. Москва – 1968, 823ст.
356. Удмуртско-русский словарь Москва – 1948, 446ст.
357. Удмуртско-русский словарь. Москва – 1983,590 ст.
358. Узбекско-русский словарь. Ташкент – 1941,136ст.
359. Уйгурско-русский словарь. Алма-Ата – 1961, 327 ст.
360. Ураксин З.Г. Словарь синонимов Башкирского языка. Уфа – 1966, 270ст.
361. Ураксин З.Г. Словарь синонимов Башкирского языка. Уфа -1966, 270ст.
362. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Москва – 1978, 685ст.
363. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.I. (А-Д). Москва – 1986, 573 ст.
364. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.II. (Е-М). Москва – 1986, 671 ст.
365. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.III. (М-С). Москва – 1987, 830 ст.
366. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.IV. (Т-Я). Москва – 1987, 860 ст.
367. Филин Ф.П. Словарь русских народных говоров. Вып. 1. Москва-Ленинград – 1965, 302 ст.
368. Философский и энциклопедический словарь. Москва – 1983, 836ст.
369. Философский словарь. Москва – 1986,587 ст.
370. Философский словарь. Москва –1975, 495 ст.
371. Философский словарь. Москва –1980, 440ст.
372. Финско-русский словарь. Москва – 1975,815 ст.
373. Фонетический словарь китайских иероглифов. Москва – 1983, 373ст.
374. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в. Т.2. Новосибирск – 1991, 272ст.
375. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в. Т.1. Новосибирск – 1991, 337ст.
376. Фразеологический словарь русского языка. Москва – 1978, 543 ст.
377. Халидов А. Б. Словари Исхака Ал-фараби и Махмуда Ал- Кашгари. Москва – 1988, 66 ст.
378. Хачоян А.В. Японско-русский химико-технологический словарь. Москва -1986, 665ст.
379. Цирин С. А. Русско-бенгальский учебный словарь. Москва – 1987, 383ст.
380. Частотный словарь русского языка. Москва – 1977, 934 ст.
381. Частотный словарь русского языка. Москва –1977, 934ст.
382. Чувашско-русский словарь. Москва – 1961, 630ст.
383. Чувашско-русский словарь. Москва – 1982, 712ст.
384. Чувашско-русский словарь. Шупашкар – 1954, 320ст.
385. Шанский Н. М. и др. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. Москва – 1987, 237 ст.
386. Шанский Н.М. и др. 700 фразеологических оборотов русского языка. Будапешт – 1983, 121 ст.
387. Шарбатов Г. Ш. Арабско- русский учебный словарь. Москва – 1982.
388. Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. Москва – 1981, 351ст.
389. Шилтова А.П. Карманный русско-вьетнамский словарь. Москва – 1981,351ст.
390. Щербинин В.Г. Русско-турецкий словарь. Москва – 1989, 679 ст.
391. Энциклопедический словарь юного филолога. (Языкознание). Москва – 1984, 351ст.
392. Эстетика словарь. Москва – 1989, 445 ст.
393. Этимологический словарь. Т.I. Вып. 1. Москва –1963, 196 ст.
394. Этимологический словарь. Т.I. Вып. 2. Москва –1965, 270 ст.
395. Этимологический словарь русского языка. Т.II. Москва – 1982, 470ст.
396. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1. Москва – 1974, 214 ст.
397. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 17. Москва – 1990, 269 ст.
398. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 2. Москва – 1975, 238 ст.
399. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 3. Москва – 1976, 199 ст.
400. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 4. Москва – 1977, 235 ст.
401. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 5. Москва – 1978, 231 ст.
402. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. Москва – 1981, 252 ст.
403. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 9. Москва – 1983, 197 ст.
404. Этимологический словарь славянских языков. Вып.10. Москва – 1983, 198 ст.
405. Этимологический словарь славянских языков. Вып.11. Москва – 1984, 220 ст.
406. Этимологический словарь славянских языков. Вып.12. Москва – 1985, 186 ст.
407. Этимологический словарь славянских языков. Вып.15. Москва – 1988, 263ст.
408. Этимологический словарь славянских языков. Вып.16. Москва – 1990, 264 ст.
409. Этимологический словарь славянских языков. Вып.7. Москва – 1980, 224 ст.
410. Этимологический словарь тюркских языков. Москва – 1989, 289ст.
411. Японско-русский словарь. Москва -1984. 693ст.

Русско-французский словарь

 

1. Французско - русский электротехнический словарь. Москва – 1984, 765ст.
2. Francsızca-azəbaycanca lüğət. Bakı – 1965. 497səh.
3. Воробьева М.Б. Словарь сочетаний слов французского научного языка. Ленинград – 1979, 334ст.
4. Воропаев Н.Д. Французско - русский словарь по квантовой элекронике, голографии и оптоэлекронике. Москва – 1983, 431ст.
5. Ганшина К.А. Французско - русский словарь. Москва – 1979, 911ст.
6. Гринева Е.Ф. Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка. Москва – 1987, 637ст.
7. Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь. Москва – 1984, 270ст.
8. Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь. Москва – 1984, 270ст.
9. Зализняк А.А. Краткий русско-французский учебный словарь. Москва – 1978, 497ст.
10. Кондратьев И.Ф. Шлапак В.В. Русско-французский и французско-русский геодезический словарь. Москва – 1983, 525ст.
11. Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридический словарь. Москва – 1982, 678ст.
12. Наазарян А.Г. Французско - русский учебный словарь. Москва – 1950, 842ст.
13. Русско-французский словарь. Москва – 1975, 670ст.
14. Французский ежегодник. Москва – 1974, 347ст.
15. Французско-турецкий словарь. Истанбул – 1940, 992ст.
16. Щукин А.Н. Русский язык в диалогах. (для говорящих на французском языке). Москва - 1984, 152ст.

Русско-английский словарь

1. Slassification and index of the world’s languages. 658ст.
2. Англо-русский лесо-технический словарь. Москва - 1983, 668ст.
3. Англо-русский- русско-английский словарь. Москва – 1975, 428ст.
4. Англо-русский сельско-хозяйственный словарь. Москва – 1983, 875ст.
5. Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. Москва – 1986, 634ст.
6. Англо-русский словарь по гидротехнике. Москва – 983, 2294ст.
7. Англо-русский словарь по прикладной геофизике. Москва – 1982, 487ст.
8. Англо-русский словарь. Москва - 1984, 569ст.
9. Англо-русский словарь. Москва - 1986, 653ст.
10. Андреева О.В. Русско-английский разговорник для работников сферы обслуживания иностранных туристов. Москва – 1982, 126ст.
11. Большой англо-русский словарь. Т.I. Москва – 1979, 822ст.
12. Большой англо-русский словарь. Т.II. Москва – 1979, 863ст.
13. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. Часть 1. Москва – 1982, 637ст.
14. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. Часть 2. Москва – 1984, 510ст.
15. Дмитричев Т.Ф. Англо-русский терминологический словарь по вопросам разоружения. Москва – 1987, 376ст.
16. Дополнение к большому англо-русскому словарю. Москва – 1980, 431ст.
17. Зейденберг В.К. и др. Англо-русский словарь по вычислительной технике. Москва – 1984, 503ст.
18. Катышев и др. Англо-русский словарь по физике высоких энергий. Москва – 1984, 299ст.
19. Квеселевич Д.И. Русско-английский словарь междометий релятивов. Москва – 1990, 398ст.
20. Кузнецов Б.В. Русско-английский словарь научно-технической лексики. Москва - 1986, 655ст.
21. Лев А.Л. Словарь минимум. Общественно-политической лексики по английскому языку. Москва – 1974, 94ст.
22. Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. Москва – 1984, 717ст.
23. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Москва – 1989, 841ст.
24. Родионова З.В. Русско-английский словарь общественно-политической лексики. Москва - 1987, 543ст.
25. Русско-английский словарь. Москва - 1931, 1483ст.
26. Русско-английский словарь. Москва - 1975, 766ст.
27. Русско-английский словарь. Москва - 1977, 520ст.
28. Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий. Москва – 1986, 575ст.
29. Системной словари глагола английского языка. Баку – 1987, 296ст.
30. Системный словарь наречий английского языка. Баку – 1983, 296ст.
31. Системный словарь существительных английского языка. Баку – 1986, 792ст.
32. Тетров В.И. и др. Русско-английский медицинский словарь –разговоник. Москва – 1983, 457ст.
33. Уоми И.А. Русско-английский словарь крылатых слов. Москва - 1984, 279ст.
34. Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь. Москва – 1975, 471ст.
35. Хорнби А.С. Учебный словарь современного английского языка. Москва – 1984,769ст.
36. Частотный англо-русский словарь. Ленинград – 1984, 131ст.
37. Шахобова М.Б. Англо-таджикско-персидский словарь. Душанбе- 1989, 250ст.
38. Шварц В.В. Краткий иллюстрированный русско-английский словарь по машиностроению 3795 терминов. Москва – 1983, 223ст.
39. Щварц В.В. Иллюстрированный словарь по мащиностроению. Английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. Москва -1983, 418ст.Русско-немецкий словарь


1. Болотина А.Ю. Дополнение к немецко-русскому медицинскому словарю. Москва – 1983, 63ст.
2. Бунин Г.М. Немецко-русский словарь по обогащению и перерабоке минерального сырья. Москва – 1983, 518ст.
3. Воропаев Н.Д. Немецко-русский словарь по квантовой электронике, голографии и оптоэлектронике Москва – 1983, 446ст.
4. Дополнения к большому немецко-русскому словарю. Москва – 1982, 350ст.
5. Котик М.Г. Немецко-русский словарь по авиации и космонавтике. Москва – 1984, 794ст.
6. Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь. Москва – 1976, 527ст.
7. Липшиц О.Д. Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Москва – 1976, 610ст.
8. Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь. Москва-Лейпциг1977, 614ст.
9. Немецко-русский политехнический словарь. Москва – 1984, 863ст.
10. Немецко-русский словарь. Москва – 1976, 987ст.
11. Немецко-русский словарь. Москва – 1978, 526ст.
12. Нечаева В.М. Пособие по переводу. Русский язык – немецкий язык. Москва – 1985, 327ст.
13. Рахманов И.В. и др. Немецко-русский синонимический словарь. Москва – 1983, 704ст.
14. Русско-немецкий словарь. Москва – 1976, 847ст.
15. Русско-немецкий словарь. Москва – 1979, 527ст.
16. Русско-немецкий словарь. Москва – 1981, 527ст.
17. Русско-немецкий словарь. Москва – 1983, 248ст.
18. ФенглерХ. Словарь нумизмата. Москва – 1982, 327ст.
19. Цвиллин М.Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок. Москва – 1984, 21ст.
20. Частотный словарь общенаучной лексики немецкого языка. Москва – 1983, 181ст.
Русско-испанский словарь.
1. Большой испанско-русский словарь. Москва – 2006, 832ст.
2. Кособчук С.Н. Краткий русско-испанский и испанско-русский словарь. Москва – 1985. 227ст.
3. Ознобишев М.А. Русско-испанский авиационно-космический словарь. Москва – 1980, 919ст.
4. Туровер Г. Я. Большой русско-испанский словарь. Москва – 2006, 832ст.

Итальянско-русский словарь.

1. Ванделли К. Русско-итальянский технический словарь. Москва -1983, 557ст.
2. Добровольская Ю. Современный русско-итальянский словарь. Т.I. (А-О). Гомель – 2001, 539ст.
3. Добровольская Ю. Современный русско-итальянский словарь. Т.II. (П-Я). Гомель – 2001, 1051ст.
4. Ковалев В.Ф. Итальянско-русский и русско-итальянский словарь. Москва – 2006, 1077ст.
5. Черданцева Т.З. и др. Итальянско-русский фразеологический словарь. Москва – 1982, 1056ст.

 

-Словарь-справочник-

1. Букчина Б.З. Слитно или раздельно? ( Опыт словаря-справочника). Москва – 1983, 878 ст.
2. Джанузаков Т. Казахские имена (словарь-справочник) Алма-Ата – 1988. 478ст.
3. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов. Москва – 1984, 804 ст.
4. Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? Словарь - справочник. А-Я. Москва – 1988, 350 ст.
5. Русское литературное произношение и ударение. Словарь - справочник. Москва – 1960, 798 ст.
6. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). Москва – 1976, 479 ст.
7. Слитно или раздельно? ( Опыт словаря-справочника). Москва – 1982, 878 ст.
8. Яранцев Р.И. Словарь справочник по русской фразеологии. Москва – 1985, 304 ст.

-Справочник-

1. Бирма (справочник) Москва – 1982, 390 ст.
2. Бурьянов С. Х. и др. Справочник экономиста по труду. Москва – 1982, 263 ст.
3. Зайцев К.И. и др. Справочник. По сварочно-монтажным работам при строительстве трубопроводов. Москва – 1982, 222 ст.
4. Зарубежный восток. Языковая ситуация и языковая политика. Справочник. Москва – 1986, 428 ст.
5. Справочник партийного работника. Вып. 22.Москва – 1982, 654 ст.
6. Справочник по планированию и экономике сельскохозяйственного производство. Москва – 1983, 478 ст.
7. Юридический справочник для населения. Москва – 1989, 622 ст.

Разговорник

1. Abdullaev U. Azərbaycanca-rusca danışıq kitabçası. Bakı – 1964, 128 səн.
2. Qasımov K.B. Azərbaycanca-iingiliscə danışıq kiabı. Bakı – 1988, 95 səh.
3. Амандурдыев А. Русско-туркменский разговорник. Ашхабад – 1986, 118 ст.
4. Киятханова К. Туркменско-русский разговорник. Ашхабад – 1988, 127 ст.
5. Коршунова Я.Б. Арабско-русский учебный разговорник. Москва – 1983.
6. Приходько И.В. и др. Русско-арабский медицинский разговорник. Москва – 1980, 393 ст.
7. Русско-дари разговорник. Москва – 1982, 252ст.
8. Овсиенко Ю.Г. Дюссоссуа Ж.П. Французско - русский разговорник. Москва – 1984, 374ст.

Атлас


1. Əlyazmalar katoloqu (cüygvər) Bakı – 1977, 188 səh.
2. Мегрглидзе И.В. Лазский и мегрелский слои в гурийском.
3. Атлас русских народных говоров. Москва – 1957,1099ст.
4. Диалектный атлас белорусской мовы. Минск – 1963, 969 ст.
5. Общеславянский лингивистический атлас. Серия лексико-словообразовательная.
6. Əlyazmalar katoloqu .1.с. Bakı – 1963, 512 səh.
7. Речник на Българския език. Т.I. А-В. София – 1977, 910 ст.
8. Речник на Българския език. Т.II. В. София – 1979, 672 ст.
9. Речник на Българския език. Т.V. Ж. София – 1987, 1029 ст.

1. Molla Nəsrəddin on iki cilddə (1906-1931). I cild. (190-1907). Bakı –
2. 1988. 720 səh.
3. Гамси Фируз «Абди» т.1
4. М.Бурган. Бурханигаме.
5. Абраррахман Джами Лайли и Маджнун. Москва -1974.
6. Общеславянский лингивистический атлас. Серия лексико-слово-обазовательная. Вып. 1. Москва – 1988, 188ст.
7. Труды объединенный научной сессии академии наук СССР и академий наук закавказских республик по общественным наукам(29март-2 апреля 1954г) Баку – 1957. 862ст.
8.Труды отдела древнерусской литературы XXXI. «Слово о полку Игореве и памятники древнерусской литературы. Ленинград – 1976. 403 ст.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.