Mahmud Kaşğari "Divanü lüğat-it-türk"- 950

Şrifti böyüt:
Çap et

28iyun 2024-cü ildə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Mahmud Kaşğari "Divanü lüğat-it-türk"- 950 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək.

Konfransda aşağıdakı mövzular üzrə tədqiqatların nəticələrinin təqdim olunması nəzərdə tutulur:

I bölmə. Mahmud Kaşğari “Divan”ı və türk dillərinin tarixi qrammatikası

II bölmə. Mahmud Kaşğari “Divanı” və onomasitika məsələləri

III bölmə. Mahmud Kaşğari “Divan”ı və lüğətçilik ənənələri

IV bölmə. Mahmud Kaşğari “Divan”ı və müasir türk dilləri

MƏQALƏ MÜƏLLİFLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ

- Mətnin həcmi 5 səhifə, A4 formatda, 12 ölçüdə, Times New Roman şrifti ilə;

- Məqalə A4 formatda, hər tərəfdən 2 sm., 1,15 interval ölçü ilə;

- 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) xülasə;

- Ədəbiyyat siyahısı əlifba üzrə; - İstinadlar kvadrat mötərizədə, sıra nömrəsi və səhifə [7, 21] göstərilərək yazılmalıdır.

Konfransda iştirak etmək üçün məqalələr 25 may 2024-cü il tarixinədək
konfrans.kashqari@mail.ru
elektron ünvanına göndərilməlidir.

Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir.

Hörmətlə: Təşkilat Komitəsi