G

1. “Göz və XXI əsr” . Elmi-kütləvi jurnal, yanvar-mart 2011, №1. 36 s.