U

1. Ученые Азербайджана в мировой печати. Библиография. Баку – 1970, 109 с.
2. Ulçugür İsmail. Agah Sırrı Levend. TDK – 1982, 304 s.
3. Utkan Qocatürk Atatürk. Bakı – Elm – 1991, 209 s.
4. Uimz A. Səmyuel. Ermənistan – terrorçu “xristian” ölkənin gizlinləri. I cild. Bakı – 2015, 388.