L

1. LOGOS I (Söz). Bakı – Örnək – 1997, 147 s., (2 ədəd)
2. LOGOS II. Bakı – Elm – 1997, 181 s., (3 ədəd)
3. Con Layons. Linqvistik Semantika: Giriş. Bakı – 2014, 389 səh. (2 ədəd)