Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Jurnallar

1. Axundov A. Azərbaycan dilçiliyi: Sələflər və xələflər. Bakı-2012, 95səh.
2. AMEA Elm və həyat. Elmi- populyar jurnal. №1. (460), Bakı –2017, 107səh.
3. AMEA Elm və həyat. Elmi- populyar jurnal. №3. (458), Bakı –2016, 75səh.
4. AMEA Elm və həyat. Elmi- populyar jurnal. №4. (495), Bakı –2016, 96 səh.
5. AMEA Xəbərlər məcmuəsi. Cild 4, №1, Mart 2017, 64səh.
6. AMEA Xəbərlər məcmuəsi. Cild 4, №1,Mart 2017, 64səh.
7. AMEA Xəbərlər məcmuəsi. Cild3, №3, Sentyabr 2016, 63səh. (2 ədəd)
8. AMEA Xəbərlər məcmuəsi. Cild3, №4, Dekabr 2016, 68səh.
9. AMEA Xəbərlər məcmuəsi. Cild3, №4, Dekabr 2016, 68səh.
10. AMEA Nizami adına ədəbiyyat institutu. Yaddaşın işıqları. 100 səh.
11. AMEA-nın xəbərlər məcmuəsi. C.1. №4. Bakı – 2014, 156səh.
12. AMEA-nın xəbərlər məcmuəsi. C.2. №1. Bakı – 2015, 142səh.
13. AMEA-nın Xəbərlər məcmuəsi. Cild 3. №4, Dekabr – 2016, 68səh.
14. AMEA-nın Xəbərlər məcmuəsi. Cild 4. №1, Mart– 2017, 64səh.
15. Arena. Xüsusi buraxılış 2006. Ümummilli Liderin doğum gününə həsr olunur. 72səh.
16. Ayna. 52səh.(2ədəd)
17. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. №01. Bakı – 2013, 79səh.
18. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. №4. Bakı – 2015, 79səh.
19. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. №1. Bakı – 2007, 80səh.
20. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu dissertantlarının elmi konfransı. Tezislər. Bakı – 1999, 22 səh.
21. Azərbaycan filologiyası məsələləri. II buraxılış. Bakı – 1963,208səh.
22. Azərbaycan məktəbi. №6. Bakı – 2016, 112səh.
23. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elm və həyat. №4, Bakı –2005, 96 səh.
24. Azərbaycan Milli Konservatoriyası. Ali məktəblərdə xarici tələbələr üçün bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan dili” fənninin proqramı. Bakı – 2011, 21səh.(2 ədəd)
25. Azərbaycan SSR-də ikidilliliyin linqvistik və sosioliqvistik məsələlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri. Bakı – 1968, 30səh.(6ədəd)
26. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXXVIII Bakı – 2012,152səh.
27. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVIII. Bakı – 2012, 152səh.
28. Azərbaycan. Xüsusi buraxılış. Bakı – 2015, 176səh.
29. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2010, 192səh.
30. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2011, 192səh.
31. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2012, 192səh.
32. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2013, 192səh.
33. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2014, 192səh.
34. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2014, 192səh.
35. Azərbaycan. № 1. Bakı – 2015, 192səh.
36. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2010, 192səh.
37. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2011, 192səh.
38. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2012, 192səh.
39. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2013, 192səh.
40. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2013, 192səh.
41. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2014, 192səh.
42. Azərbaycan. № 10. Bakı – 2015, 192səh.
43. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2010, 192səh.
44. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2011, 192səh.
45. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2012, 192səh.
46. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2013, 192səh.
47. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2013, 192səh.
48. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2014, 192səh.
49. Azərbaycan. № 11. Bakı – 2015, 192səh.
50. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2010, 192səh.
51. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2011, 192səh.
52. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2012, 192səh.
53. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2013, 192səh.
54. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2013, 192səh.
55. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2014, 192səh.
56. Azərbaycan. № 12. Bakı – 2015, 192səh.
57. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2010, 192səh.
58. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2011, 192səh.
59. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2012, 192səh.
60. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2013, 192səh.
61. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2013, 192səh.
62. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2014, 192səh.
63. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2015, 192səh.
64. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2016, 192səh.
65. Azərbaycan. № 2. Bakı – 2017, 192səh.
66. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2010, 192səh.
67. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2011, 192səh.
68. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2012, 192səh.
69. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2013, 192səh.
70. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2013, 192səh.
71. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2015, 192səh.
72. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2016, 192səh.
73. Azərbaycan. № 3. Bakı – 2017, 192səh.
74. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2010, 192səh.
75. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2011, 192səh.
76. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2012, 192səh.
77. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2013, 192səh.
78. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2013, 192səh.
79. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2014, 192səh.
80. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2015, 192səh.
81. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2016, 192səh.
82. Azərbaycan. № 4. Bakı – 2017, 192səh.
83. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2010, 192səh.
84. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2011, 192səh.
85. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2012, 192səh.
86. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2013, 192səh.
87. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2013, 192səh.
88. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2014, 192səh.
89. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2015, 192səh.
90. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2016, 192səh.
91. Azərbaycan. № 5. Bakı – 2017, 192səh.
92. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2010, 192səh.
93. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2011, 192səh.
94. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2012, 192səh.
95. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2013, 192səh.
96. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2013, 192səh.
97. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2014, 192səh.
98. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2015, 192səh.
99. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2016, 192səh.
100. Azərbaycan. № 6. Bakı – 2017, 192səh.
101. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2010, 192səh.
102. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2011, 192səh.
103. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2012, 192səh.
104. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2013, 192səh.
105. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2013, 192səh.
106. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2014, 192səh.
107. Azərbaycan. № 7. Bakı – 2016, 208səh.
108. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2010, 192səh.
109. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2011, 192səh.
110. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2012, 192səh.
111. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2013, 192səh.
112. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2013, 192səh.
113. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2014, 192səh.
114. Azərbaycan. № 8. Bakı – 2015, 192səh.
115. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2010, 192səh.
116. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2011, 192səh.
117. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2012, 192səh.
118. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2013, 192səh.
119. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2013, 192səh.
120. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2015, 192səh.
121. Azərbaycan. № 9. Bakı – 2017, 192səh.
122. Azərbaycanda xarici dillər. №1. Bakı – 2010, 85səh.
123. Azərbaycanda xarici dillər. №1. Bakı – 2011, 100səh.
124. Azərbaycanda xarici dillər. №1. Bakı – 2014, 112səh.
125. Azərbaycanda xarici dillər. №1. Bakı – 2014, 112səh.
126. Azərbaycanda xarici dillər. №2(22)2013, 104səh. (2 ədəd)
127. Azərbaycanda xarici dillər. №2. Bakı – 2013, 103səh. (3ədəd)
128. Azərbaycanda xarici dillər. №2-3. Bakı – 2011, 109səh. (2ədəd)
129. Bakı kitabxanalarına Şərq ölkələrinə aid şərq və qərbi Avropa dillərində daxil olan kitablar. Biblioqrafik göstərici. Bakı – 2011, 63 səh. (2 ədəd)
130. Bülleten. №3. (11) Bakı –2004, 70 səh.
131. Bülleten. №3. (15) Bakı –2005, 69 səh.
132. Bülleten. №4. (12) Bakı –2004, 70 səh.
133. Dil dərgisi. Ankara – 2001, 95səh.
134. Dilçilik institutunun əsərləri. Roza Eyvazovanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı. № 2. Bakı – 2017, 306səh. (3 ədəd)
135. Dilçilik institutunun əsərləri. Akademik Ağamusa Axundov – 80. Bakı – 2012,189 səh.
136. Dilçilik institutunun əsərləri. Xüsusi buraxılış. Bakı – 2012, 175səh. (4 ədəd)
137. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2009, 240 səh.
138. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2009, 240 səh.(2 ədəd)
139. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2012, 189səh.
140. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2012, 189səh.(4 ədəd)
141. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2013, 206 səh. .(2 ədəd)
142. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2013, 208 səh. (3 ədəd)
143. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2014, 206 səh.
144. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2014, 206 səh.
145. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2014, 206 səh.
146. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2014, 206 səh. (2 ədəd)
147. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2015, 193səh.
148. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2016, 193 səh.
149. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2016, 249səh.
150. Dilçilik institutunun əsərləri. № 1. Bakı – 2017, 325səh.
151. Dilçilik institutunun əsərləri. № 3. Bakı – 2012, 214səh. (23ədəd)
152. Dilçilik institutunun əsərləri. №1. Bakı – 2015, 193səh.
153. Dilçilik institutunun əsərləri. №2. Bakı – 2012, 183səh. (2 ədəd)
154. Dilçilik məsələləri. № 2(3). Bakı – 2005, 233səh. (2 ədəd)
155. Dilçilik məsələləri. № 3(4). Bakı – 2005, 245səh.
156. Dilimiz varlıgımızdır. Bakı – 2014, 30səh.
157. Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №1(48), Yanvar-fevral - 2012,120səh.
158. Dövlət və din. İctimai fikir toplusu. №2(49), Mart-aprel - 2017,119səh.
159. Elm dünyası. 1-01-2013, 62səh.
160. Elm dünyası. № 02-(02)-2013, 75səh.
161. Elm və cəmiyyət. Bakı – 2006,164səh.
162. Elm və həyat. №1(446), Bakı-2011, 104səh.
163. Elm və həyat. №1(455), Bakı-2014, 38səh.
164. Elm və həyat. №2(451), Bakı-2012, 64səh.
165. Elm və həyat. №4(453), Bakı-2012, 64səh.
166. Elm və innovasiya seriyası. №3(11). Bakı – 2012, 92səh.
167. Elm və innovasiya seriyası. №3(7) Bakı – 2011, 106səh.
168. Elm və innovasiya seriyası. №4(8) Bakı – 2011, 103səh.(2ədəd)
169. Elm və mədəniyyətin informasiyalaşdırılması.
170. Elmi əsərlər. №1(74). Naxçıvan – 2016, 169səh.
171. Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium materiallar. Bakı – 2015, 56səh.
172. Əsədova M. İngilis dilini öyrənmə kursu. 2-ci nəşr. Bakı – 2011, 246səh.
173. Əsgərov N. Azərbaycan hidronimləri. Bakı – 2002, 147 səh.
174. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (I buraxılış) Bakı – 1994, 137səh.
175. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (IX buraxılış) Bakı – 1998, 173səh.(2 ədəd)
176. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (II buraxılış) Bakı – 1994, 115səh.
177. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (III buraxılış) Bakı – 1995, 101səh.
178. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (IV buraxılış) Bakı – 1995, 133səh.
179. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (V buraxılış) Bakı – 1995, 90səh.
180. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (VI buraxılış) Bakı – 1996, 121səh.
181. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (VII buraxılış) Bakı – 1996, 115səh.
182. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (VIII buraxılış) Bakı – 1997, 137səh.(2 ədəd)
183. Filologiya məsələləri. №3. Bakı –2007, 414səh.
184. Filologiya məsələləri. №6. Bakı –2008, 318səh.
185. Filologiya məsələləri. №7. Bakı –2008, 450səh.
186. Filologiya məsələləri. №8. Bakı –2008, 507səh.
187. Filologiya məsələləri.5. Bakı –2008, 438səh.
188. Folklor və etnoqrafiya. № 1. Bakı – 2004, 142səh.
189. Folklor və etnoqrafiya. № 1. Bakı – 2016, 103səh.
190. Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. 19-20 noyabr. Bakı - 2012, 219səh.
191. Füyuzat. №2(58), 2011, 64 səh.
192. Füyuzat. №2(76), 2014. 64 səh.
193. Füyuzat. №3(59), 2011, 64 səh.
194. Füyuzat. №4(57), 2011, 64 səh.
195. Füyuzat. №4(60), 2011, 64 səh.
196. Füyuzat. №5(61), 2011, 64 səh.
197. Füyuzat. №6(92), 2016. 64 səh.
198. Göz və XXI əsr. 01/2011, 36səh.
199. Xalq nəzarətı. Bakı – 2016, 2017, 97səh.
200. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. Xüsusi buraxılış. Bakı – 2012, 133səh.
201. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №1. Bakı – 2004, 175səh. (2 ədəd)
202. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №1. Bakı – 2006, 222səh.
203. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №1-2. Bakı – 2009, 148səh.
204. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №2. Bakı – 2004, 187səh.
205. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №2. Bakı – 2010, 93səh.
206. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №2-4. Bakı – 2008, 140səh.
207. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №3. Bakı – 2008, 157səh.
208. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №3-4. Bakı – 2009, 192səh. (2 ədəd)
209. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №4. Bakı – 2008, 140səh.
210. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №4. Bakı – 2008, 140səh.
211. İnnovasiya texnologiyalarının qeydiyyat bülleteni. (2011-ci il üzrə) Bakı – 2011, 31səh.
212. İnnovasiya texnologiyalarının referativ toplusu. (2011-ci il üzrə) Bakı – 2011, 48səh.
213. Kitabxana.az. №1(15). Bakı – 2011, 44səh.
214. Kitabxana.az. №1. Bakı – 2012, 44səh.
215. Kitabxana.az. №2. Bakı – 2012, 44səh.
216. Kitabxana.az. №2-3. Bakı – 2011, 44səh.
217. Kitabxana.az. №3-4. Bakı – 2012, 44səh.
218. Kitabxana.az. №4. Bakı – 2011, 44səh.
219. Kitabxana.az. №5. Bakı – 2011, 44səh.
220. Kitabxana.az. №5. Bakı – 2012, 44səh.
221. Kitabxana.az. №6. Bakı – 2011, 44səh.
222. Kitabxana.az. №6. Bakı – 2012, 44səh.
223. Kitabxanaşünaslıq və informasiya. №2 (5). Bakı – 2011, 123səh.
224. Qafqaz dünyası. Bakı – 2015. 82səh.
225. Qobustan jurnalının biblioqrafiyası. Bakı – 2016, 367səh.
226. Qobustan. №4. Bakı – 2016.
227. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2009-cu ildə daxil olan dövri və nəşri davam edən ədəbiyyat. Biblioqrafik göstərici. 1-ci buraxılış. Bakı – 2009,67 səh.
228. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2009-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi. 3-4-cü buraxılış. Bakı – 2010,145səh.
229. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2010-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi. 3-4-cü buraxılış. Bakı – 2010,145səh.
230. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2011-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi.1 -2-ci buraxılış. Bakı – 2011,161səh.
231. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2012-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi. 1-2-cü buraxılış. Bakı – 2013,79 səh.
232. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2013-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi. 1-2-ci buraxılış. Bakı – 2013,160səh.
233. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2014-cu ildə yeni daxil olan kitablar. Biblioqrafik informasiya göstəricisi. 1-2-cü buraxılış. Bakı – 2014,73 səh.
234. Məruzələr. №1, Bakı – 2017, 105səh.
235. Məruzələr. №3. Bakı – 2014, 103səh. (2ədəd)
236. Milli zəka. ¾. Bakı – 2015, 103səh.
237. Milli zəka. 4/4. Bakı – 2016. 72səh.
238. Milli zəka. Elmi. Ictimai-siyasi jurnal. ¾. Bakı – 2015, 103səh.
239. Miras. Bakı – 2012-iyun, 84səh.
240. Miras. Bakı – 2012-mart, 96səh.
241. Miras. Bakı – 2013, 84səh.
242. Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı. Bakı – 2011, 225səh.
243. Reqional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf. Elmi praktiki konfransın materialları. Gəncə - 2012, 207səh.
244. Reqional İnnovasiya Proqramının tərtibatı üzrə. Metodiki tövsiyələr. Bakı – 2012,70səh.
245. Şeyh-ül Müvərrihim” TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil İnalcıq Anısına... 79səh.
246. Şəxsiyyət. №5(7) İyun – 2010, 64səh. (5 ədəd)
247. Şəxsiyyət. №5(7). Bakı – 2010, 64səh.
248. Tağıyeva M. Tağıyeva A. İki ürəyin nağıl aləmi. Bakı – 2012, 94 səh.
249. Taiyel Azərtürk. Azəri (Şumer), Çin və Hunqar (On Oqur) dillərinin köməyi ilə hun dilinin bərpası. Seattle,USA – 2003, 84səh. (2 ədəd)
250. Taiyel Azərtürk. Mixi yazılı azəri türk dilinin qrammatikası. Bakı – 2004, 246səh.
251. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2006,132səh.
252. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2009,157səh.
253. Terminologiya məsələləri. Bakı –1984,63 səh.
254. Terminologiya məsələləri. Bakı –1987,88 səh.
255. Terminologiya məsələləri. Bakı –1990,92 səh.
256. Terminologiya məsələləri. Bakı –1990,92 səh.
257. Terminologiya məsələləri. Bakı –2002,136 səh.
258. Terminologiya məsələləri. Bakı –2003,156 səh.
259. Terminologiya məsələləri. Bakı –2003,156 səh.
260. Terminologiya məsələləri. Bakı –2004,164 səh.
261. Terminologiya məsələləri. Bakı –2004,164 səh.
262. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2005,122səh
263. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2005,122səh.
264. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2005,122səh.
265. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2006,132səh.
266. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2006,132səh.
267. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2006,132səh.
268. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2007,196səh.
269. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2008,182səh.
270. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2009,157səh.
271. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2009,157səh.
272. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2010, 232 səh.
273. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2010,232 səh.
274. Terminologiya məsələləri. Bakı – 2013,196səh.
275. Terminologiya məsələləri. Bakı –1987,88 səh.
276. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2011,168səh.
277. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2011,168səh.
278. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2012,168səh.
279. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2012,168səh.
280. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2014, 207 səh.
281. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2014,207 səh.
282. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2015,206 səh.
283. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2016,234 səh.
284. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2016,234 səh.
285. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2016,234 səh.
286. Terminologiya məsələləri. № 1. Bakı – 2017, 240 səh.(2ədəd)
287. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2011,153səh.
288. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2011,153səh.
289. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2012,175səh.
290. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2012,175səh.
291. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2012,175səh.
292. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2012,175səh.
293. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2013,181səh.
294. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2013,181səh.
295. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2015,172səh.
296. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2015,172səh.
297. Terminologiya məsələləri. № 2. Bakı – 2016,245səh.
298. Terminologiya məsələləri.1987,88 səh.
299. Tədqiqlər. Bakı –1998, 213səh. (2 ədəd)
300. Tədqiqlər. 2. Bakı – 2001, 157səh. (3 ədəd)
301. Tədqiqlər. 2. Bakı -2008, 159səh.
302. Tədqiqlər. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Gənc Alimlər Şurası və Bakı Dilçilik məktəbinin AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru professor A.A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı – 2002, 153 səh.
303. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2000, 286səh. (2 ədəd)
304. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2001, 143səh. (2 ədəd)
305. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2002, 239səh.
306. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2002, 239səh. (3 ədəd)
307. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2004, 381səh.
308. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2005, 379səh.
309. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2006, 328səh.
310. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2007, 415səh.
311. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2009, 221səh. (2 ədəd)
312. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2010, 311səh. (2 ədəd)
313. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2014, 158səh.
314. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2014, 158səh.
315. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2015, 176səh. (2 ədəd)
316. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2016, 100səh. (3 ədəd)
317. Tədqiqlər. №1. Bakı – 2017, 169səh. (4ədəd)
318. Tədqiqlər. №2. Bakı – 1998, 246səh.
319. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2000, 273səh.
320. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2002, 275səh. (4ədəd)
321. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2003, 379səh.
322. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2004, 323səh.
323. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2006, 306səh.
324. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2007, 489səh.
325. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2008, 159səh. (2 ədəd)
326. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2010, 225səh. (2 ədəd)
327. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2014, 225səh.
328. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2014, 225səh.
329. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2016, 162səh. (2 ədəd)
330. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2017, 167səh.
331. Tədqiqlər. №2. Bakı – 2017, 167səh.
332. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2000, 230səh.
333. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2002, 247səh. (2 ədəd)
334. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2003, 341səh.
335. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2004, 354səh. (2 ədəd)
336. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2006, 388səh.
337. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2007, 381səh.
338. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2009, 235səh.(2 ədəd)
339. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2016, 170səh.
340. Tədqiqlər. №3. Bakı – 2016, 170səh. (2 ədəd)
341. Tədqiqlər. №3. Bakı –1999, 255səh. (2 ədəd)
342. Tədqiqlər. №3-4. Bakı – 2008, 294səh. (2 ədəd)
343. Tədqiqlər. №4. Bakı – 2003, 337səh. (2 ədəd)
344. Tədqiqlər. №4. Bakı – 2006, 427səh.
345. Tədqiqlər. №4. Bakı – 2007, 265səh.
346. Tədqiqlər. №4. Bakı – 2009, 282səh.
347. Tədqiqlər. №4. Bakı –1999, 260səh. (2 ədəd)
348. Tədqiqlər. №5. Bakı –1999, 298səh.
349. Təfəkür. Elmi xəbərlər jurnalı. №3(12). Bakı – 2016,120səh.
350. Tüba Günce. Ekim-2016, 124səh.
351. Türkologiya № 1 – 2yanvar-iyun. Bakı – 2002,109səh.
352. Türkologiya. № 1. Bakı – 2011, 96səh. (3ədəd)
353. Türkologiya. № 1. Bakı – 2012, 94səh (3ədəd)
354. Türkologiya. № 1. Bakı – 2013, 106səh
355. Türkologiya. № 1. Bakı – 2013, 106səh(2ədəd)
356. Türkologiya. № 1. Bakı – 2014, 95səh. (3 ədəd)
357. Türkologiya. № 1. Bakı – 2015, 113səh.
358. Türkologiya. № 1. Bakı – 2015, 113səh. (4 ədəd)
359. Türkologiya. № 1. Bakı – 2016, 151səh. (2ədəd)
360. Türkologiya. № 1. Bakı – 2017, 127səh.
361. Türkologiya. № 1. Bakı –1994, 91səh.
362. Türkologiya. № 2. Bakı – 2011, 88səh. (2ədəd)
363. Türkologiya. № 2. Bakı – 2012, 93səh. (2ədəd)
364. Türkologiya. № 2. Bakı – 2013, 92səh(2ədəd)
365. Türkologiya. № 2. Bakı – 2014, 111səh. (5ədəd)
366. Türkologiya. № 2. Bakı – 2016, 139səh. (2ədəd)
367. Türkologiya. № 2. Bakı – 2017 , 130səh. (2ədəd)
368. Türkologiya. № 3. Bakı – 2011, 95səh. (3ədəd)
369. Türkologiya. № 3. Bakı – 2015, 145səh. (5 ədəd)
370. Türkologiya. № 3. Bakı – 2016, 123səh. (2ədəd)
371. Türkologiya. № 4. Bakı – 2015, 129səh. (2ədəd)
372. Türkologiya. № 4. Bakı – 2016, 130səh. (2ədəd)
373. Türkologiya. №1. Bakı – 2006, 107səh
374. Türkologiya. №1. Bakı – 2006, 107səh. (3ədəd)
375. Türkologiya. №1. Bakı – 2015, 129səh. (2ədəd)
376. Türkologiya. №1. Bakı – 2017, 129səh. (2ədəd)
377. Türkologiya. №1-2. Bakı – 2003, 113səh.
378. Türkologiya. №1-2. Bakı – 2007, 112səh. (3ədəd)
379. Türkologiya. №1-2. Bakı – 2008, 109səh.
380. Türkologiya. №1-2. Bakı – 2009, 103səh
381. Türkologiya. №1-2. Bakı – 2010, 110səh.
382. Türkologiya. №2-4. Bakı – 2006, 101səh.
383. Türkologiya. №3-4. Bakı – 2007, 116səh.
384. Türkologiya. №3-4. Bakı – 2008, 108səh.
385. Türkologiya. №3-4. Bakı – 2009, 111səh
386. Türkologiya. Özəl buraxılış. Bakı – 2006, 150səh. (2ədəd)
387. Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq konfrans. Bakı – 2016, 474səh.
388. Ustad. 01(1) Fevral.Bakı – 2016, 119səh.
389. А.А. Шумеры были тюрками? Баку – 2014, 217ст.
390. Вопросы языкознания. 5. Москва – 2015, 160ст.
391. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2008, 160ст.
392. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2009, 160ст.
393. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2010, 160ст.
394. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2011, 160ст.
395. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2012, 160ст.
396. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2013, 160ст.
397. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2014, 160ст.
398. Вопросы языкознания. №1. Москва – 2015, 160ст.
399. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2008, 160ст.
400. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2009, 160ст.
401. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2010, 160ст.
402. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2011, 160ст.
403. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2012, 160ст.
404. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2013, 160ст.
405. Вопросы языкознания. №2. Москва – 2014, 160ст.
406. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2008, 160ст.
407. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2009, 160ст.
408. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2010, 160ст.
409. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2011, 160ст.
410. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2012, 160ст.
411. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2013, 160ст.
412. Вопросы языкознания. №3. Москва – 2014, 160ст.
413. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2008, 160ст.
414. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2009, 176ст.
415. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2010, 160ст.
416. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2011, 160ст.
417. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2012, 160ст.
418. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2013, 160ст.
419. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2014, 160ст.
420. Вопросы языкознания. №4. Москва – 2015, 160ст.
421. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2008, 160ст.
422. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2009, 144ст.
423. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2009, 160ст.
424. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2010, 160ст.
425. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2012, 160ст.
426. Вопросы языкознания. №5. Москва – 2014, 160ст.
427. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2008, 160ст.
428. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2009, 160ст.
429. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2010, 160ст.
430. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2011, 160ст.
431. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2012, 160ст.
432. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2014, 160ст.
433. Вопросы языкознания. №6. Москва – 2015, 160ст.
434. Газеты журналы для зарубежных подписчиков. 2015 второе полугодие. 124ст.
435. Российская тюркология. № 2(7).Москва-Казань – 2012.141ст.
436. Тюркология. №1-2(51-52), 2011. 167ст.
437. Центр Льва Гумилева. 2013-2015,47 ст.
438. Электронные журналы и управление электронными библиотечными ресурсами. 227ст.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.