Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

İ


1. Иброхимов С., Рахманов М. Узбек адабии тилининг имло лугати. Тaшкент – 1956, 242 с.
2. Иванов В. Ф. Русские письменные источники по истории Якутии XVIII –начала XIX в. «Наука», Новосибирск – 1991, 209 с.
3. Иванов С. Н. Курс Турецкой грамматики. Часть 1. Грамматические категории имени существительного. Ленинград – 1975, 99 с.
4. Иванов С. Н. Курс Турецкой грамматики. Часть 2. Грамматические категории глагола. Ленинград – 1977, 85 с.
5. Имазов М. Х. Очерки по морфологии Дунганского языка. Фрунзе – 1982, 210 с.
6. Интерференция в Русской речи казахов. «Наука», Алма-Ата – 1988, 126 с.
7. Истоки Татарского литературного языка. Казань – 1988, 126 с.
8. Исследования по лексикологии Чувашского языка. Чебоксары – 1982, 135 с.
9. Исследования по Уйгурскому языку. «Наука», Алма-Ата – 1988, 157 с.
10. Исследования по Киргизскому и Казахскому языкознанию. Фрунзе – 1984, 167 с.
11. История Туркменской ССР. Том 1. Книга первая, с древнейших времен до конца XVIII века. Ашхабад – 1957, 494 с.
12. Источники формирования тюркских языков средней Азии и южной Сибири. Фрунзе – 1966, 359 с.
13. Ишбердин Э. Ф. Историческое развитие лексики Башкирского языка. «Наука», Москва – 1986, 149 с.
14. Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика Тувинского языка. Фонетика и морфология. Москва – 1961, 471 с.
15. Исхаков Ф. Г. Тувинский язык. Очерк по фонетике. Москва – Ленинград – 1957, 122 с.
16. Исенгалиева В. Тюркские глаголы с основами, заимствованными из Русского языка. (Производные глаголы синтетического и аналитического образования), Алма-Ата – 1966, 244 с.
17. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. III синтаксис. Москва – 1961, 230 с., (2 шт.)
18. Изысканный дар Тюркскому языку. (Грамматический трактат в. На арабском языке). «Фан», Ташкент – 1978, 450 с.
19. Исследования по истории Казахского языка. Алматы – 1965, 253 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.