Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


   
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası
 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters
 

Elmi seminar

 
 

Elan

28 yanvar 2022-ci il tarixdə saat 11 00 – da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının 5710.01 Türk dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarında Elnurə Elçin qızı Hüseynovanın “Oğuz qrupu türk dillərində təbiət leksikası” və İradə İsa qızı Hüseynovanın “Əhməd Həmdi Tanpınarın əsərlərinin leksik xüsusiyyətləri” adlı filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 14 yanvar 2022-ci il tarixdə saat 1100-da filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Qədir qızı Qurbanovanın “İngilis dilində cümləfövqü vahidlərin intonasiyasının psixolinqvistik aspektləri” adlı elmlər doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

B İ L D İ R İ Ş

12 yanvar 2022-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının 5710.01 Türk dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarında Şəbnəm Həsənli Qəribovanın “XIII-XVI əsrlər türk dillərində elmi üslub” adlı filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 28 dekabr 2021-ci il tarixdə saat 14:30-da Günel Məhəmməd qızı Bayramovanın “Müxtəlifsistemli dillərdə ritorik fiqurlarin semio-koqnitiv xüsusiyyətləri” adlı elmlər doktoru disserta-siyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 16 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 12:00-da Firəngiz Şirin qızı Mahmudovanın “Amerikan, rus və Azərbaycan diskurslarinda “patriotizm” freyminin verballaşmasi yollari (Пути вербализации фрейма «патриотизм» в американском, русском и азербайджанском дискурсах) və Rəna Hüseyn qızı Məmmədovanın “Azərbaycan dilinin milli korpusunda lüğətlər blokunun optimal strukturu” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR
One tap mobile
+13126266799,,7144109103#,,,,*594710# US (Chicago)
+13462487799,,7144109103#,,,,*594710# US (Houston)

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 04 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da Sevinc İslam qızı Əhmədovanın “Azərbaycan və ingilis linqvokulturologiyasında “ailə” konsepti” və Sevinc Yaşar qızı Məmmədovanın “Daxili nitq dil ünsiyyətinin xüsusi forması kimi (Azərbaycan və ingilis bədii ədəbiyyatı materialları əsasında)” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 26 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da Günay Xalid qızı Əfəndiyevanın “QANADLI İFADƏLƏRİN TƏRCÜMƏSİNDƏ SEMANTİK TRANSFORMASİYA MƏSƏLƏSİ (V.Skottun əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi əsasında) və Mətanət Əliağa qızı Qocayeva SİNTAKTİK OMONİMLİYİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

Hörmətli İnstitut əməkdaşları!

29 OKTYABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ, saat 11.00-da
“NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏLƏRİNİN DİLİ” mövzusunda elmi seminar keçiriləcəkdir.

İCLASDA İŞTİRAKINIZ MÜTLƏQDİR!

TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AŞAĞIDAKI
LİNKƏ DAXİL OLMALISINIZ.
ƏVVƏLCƏDƏN TƏŞƏKKÜR EDİRƏM!
↓↓↓
Aynel Meshadiyeva is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Aynel Meshadiyeva's Zoom Meeting
Time: Oct 29, 2021 11:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2373188144?pwd=Z1h3UkRPbnNWTk1qZXJDeU9ham5uUT09

Meeting ID: 237 318 8144
Passcode: f2J5Cj

Elan

03 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 11:00 – da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında Elçin Əli oğlu İbrahimovun “Müstəqil türk dövlətlərində dil siyasəti” mövzusunda 5710.01 – Türk dilləri və 5704.01-Dil nəzəriyyəsi ixtisasında filologiya elmləri doktorluğu almaq üçün dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 19 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da Aysel İsfəndiyar qızı Şükürovanın “Müstəqillik dövrü siyasi diskursunda “Azərbaycan” konseptinin dinamikası” və Maya Paşa qızı Əhmədlinin “Dildə passiv konstruksiyaların linqvistik təhlili” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

05 oktyabr 2021-ci il saat 14:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

B İ L D İ R İ Ş

05 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 14.00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında fil.ü.f.d., dosent Məlahət Əkbər qızı Vəliyevanın 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Исследование интерференции на морфемном уровне в условиях билингвизма” (İnterferensiyanin bilinqvizm şəraitində morfem səviyyəsində tədqiqi) mövzusunda dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

30 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 14:00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

Bildiriş

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 28 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 1100-da Pərvanə Zahid qızı Abbasovanın “Müxtəlifsistemli dillərdə yarımçıq cümlələr” və İlham Baxış oğlu Əliyevin “İngilis və Azərbaycan dillərində saytərkibli birləşmələr” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Rasim Heydarov
Время: 28 сент. 2021 11:00 AM Баку, Тбилиси, Ереван

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88006845607?pwd=S2JZcDlvY2VRM1p4eG0yczFTMHdKUT09

Идентификатор конференции: 880 0684 5607
Код доступа: 055896

29 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 13:00 – da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında Dilbər Vətən qızı Cəmalinin “Orxon Yenisey abidələri linqvokultroloji aspektdə” və Nizami Rəhimxan oğlu Bağırovun “Türk dillərinin somatik frazeologiyası” adlı filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.
24 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 11:00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09
07 sentyabr 2021-ci il saat 14:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09
Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

30 iyun 2021-ci il tarixdə saat 14 00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

23 iyun 2021-ci il tarixdə saat 11 00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

25 iyun 2021-ci il saat 14:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Rasim Heydərov's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR
One tap mobile
+13126266799,,7144109103#,,,,*594710# US (Chicago)
+13462487799,,7144109103#,,,,*594710# US (Houston)

Dial by your location
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 408 638 0968 US (San Jose)
+1 646 876 9923 US (New York)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 594710
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

17 iyun 2021-ci il tarixdə saat 11 00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

14 iyun 2021-ci il saat 12:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Rasim Heydərov

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR
Одно касание на мобильном телефоне
+13126266799,,7144109103#,,,,*594710# Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+13462487799,,7144109103#,,,,*594710# Соединенные Штаты Америки (Houston)

Набор в зависимости от местоположения
+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)
+1 408 638 0968 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 646 876 9923 Соединенные Штаты Америки (New York)
+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)
+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)
Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 594710
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

14 iyun 2021-ci il saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Rasim Heydərov

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR
Одно касание на мобильном телефоне
+13126266799,,7144109103#,,,,*594710# Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+13462487799,,7144109103#,,,,*594710# Соединенные Штаты Америки (Houston)

Набор в зависимости от местоположения
+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)
+1 408 638 0968 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 646 876 9923 Соединенные Штаты Америки (New York)
+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)
+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)
Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 594710
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

07 iyun 2021-ci il saat 12:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Rasim Heydərov

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR
Одно касание на мобильном телефоне
+13126266799,,7144109103# Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+13462487799,,7144109103# Соединенные Штаты Америки (Houston)

Набор в зависимости от местоположения
+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)
+1 408 638 0968 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 646 876 9923 Соединенные Штаты Америки (New York)
+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)
+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)
Идентификатор конференции: 714 410 9103
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

07 iyun 2021-ci il saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Rasim Heydərov приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Rasim Heydərov

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR
Одно касание на мобильном телефоне
+13126266799,,7144109103# Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+13462487799,,7144109103# Соединенные Штаты Америки (Houston)

Набор в зависимости от местоположения
+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago)
+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston)
+1 408 638 0968 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 646 876 9923 Соединенные Штаты Америки (New York)
+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose)
+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma)
+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC)
Идентификатор конференции: 714 410 9103
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kTft7QG52

31 may 2021-ci il saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Türk dilləri və Dil nəzəriyyəsi ixtisasları üzrə filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir

https://us02web.zoom.us/j/86071339090?pwd=Wk0wa0tHVWQzVE4rcnRuNkoxMkZwdz09

 

Dissertasiya şurasında seminardan keçənlərin siyahısı

30.04.2021
05 may 2021-ci il saat 12:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

03 may 2021-ci il saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Meeting ID: 714 410 9103
Passcode: 7kd1GR

6 may 2021-ci il tarixdə saat 11:00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

26 aprel 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Türk dilləri ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Təranə Şükürlü приглашает вас на запланированную конференцию:

Zoom. Тема: Türk dilləri üzrə Elmi Seminar

Время: 26 апр. 2021 11:00 AM Баку, Тбилиси

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84442679902?pwd=bnloZm5ScnBLbWdmVUpZU1V5SHRqUT09 Идентификатор конференции: 844 4267 9902

Код доступа: Q4MjCc

15 aprel 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir. https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

22 aprel 2021-ci il saat 12:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi və Türk dilləri ixtisasları üzrə filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us04web.zoom.us/j/7434680805?pwd=Rm5NOGhQeDd4bVMvQUFZQnE2V2l5Zz09

Идентификатор конференции: 743 468 0805

Код доступа: Ag36hf

Bildiriş

30 mart 2021-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/88002832130?pwd=dWhCTXNDdyszQjQxR2kwdlYrMG1mdz09

18 mart 2021-ci il saat 12:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us04web.zoom.us/j/7434680805?pwd=Rm5NOGhQeDd4bVMvQUFZQnE2V2l5Zz09

Идентификатор конференции: 743 468 0805

Код доступа: Ag36hf

https://us05web.zoom.us/j/8837973264?pwd=RU9ISTE1OEtNcFNBNFpFbDNQR0tZZz09 Идентификатор конференции: 883 797 3264
Код доступа: d11tZ8
Yusif Suleymanov 9 mart saat 12 00
Sevda Xelilova 16 mart saat 12 00
Sevinc Qaragozova 16 mart 14 00

22 fevral 2021-ci il saat 11:00-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Türk dilləri ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/84787955806?pwd=WmFVUXZRRnFqcFZVTzZzYkh0YjU1QT09

11 fevral 2021-ci il tarixdə saat 14 00 - da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında Azərbaycan dili ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us05web.zoom.us/j/89871033478?pwd=M0YxbjVGSy9WRE14U3dib0FiN0I4UT09 ID-89871033478

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun ED.1.06 Dissertasiya şurasının Elmi seminarı. 09 fevral 2021-ci il saat 11.00 - da Dil nəzəriyyəsi - 5704.01 Elmi seminarın keçiriləcəyi elektron platformanın istinad mənbəyi (linki) https://us04web.zoom.us/j/79011204468?pwd=NC9kamZDdHVob0NIUmxFRmYzR3Jkdz09
Идентификатор конференции: 790 1120 4468
Код доступа: 7Pbqm2

 

Başa qayıt
SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.