Məktəblinin sinonimlər və antonimlər lüğəti çap olunub

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun Tətbiqi dilçilik şöbəsinin baş elmi işçisi filologiya elmləri doktoru Nəriman Seyidəliyevin “Məktəblilərin sinonimlər və antonimlər lüğəti”nəşr olunub.

Kitabın redaktoru professor Nadir Məmmədli, rəyçilər filologiya elmləri doktoru Aynel Məşədiyeva, dosent Füzuli Mustafayev və Kəmalə Mustafayevadır. Lüğətdə sinonimlər və antonimlər əlifba sırası ilə verilmişdir.