ELMİ SESSİYA

Şrifti böyüt:
Çap et

HƏSƏN İBRAHİM oğlu MİRZƏYEVİN anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş

ELMİ SESSİYA

DƏVƏTNAMƏ


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Sizi 22 dekabr 2022-ci il saat 14:00-da

“Şöhrət” ordenli, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Həsən İbrahim oğlu Mirzəyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi sessiyaya
DƏVƏT EDİRİK

Tədbir AMEA-nın əsas binasının kiçik akt zalında keçiriləcəkdir Ünvan: H.Cavid prospekti, 117

PROQRAM

Açılış nitqi: AMEA-nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli

Giriş sözü: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Baş direktoru, professor Nadir Məmmədli


M Ə R U Z Ə L Ə R:

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun icraçı direktoru, dosent Baba Məhərrəmli - Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında söz kökləri

professor Sayalı Sadıqova – Görkəmli dilçi alim Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında feil

professor İlham Tahirov – Həsən Mirzəyev və Azərbaycan onomastikası

dosent Təranə Şükürlü – Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında azərbaycançılıq ideyaları

Ç ı x ı ş l a r