“Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında ana dili məsələləri” mövzusunda Elmi Sessiya keçiriləcək

Şrifti böyüt:
Çap et

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda 2022-ci il 21 dekabr tarixində, saat 11 00 - da “Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında ana dili məsələləri” mövzusunda
Elmi Sessiya keçiriləcək:Məruzələr:

1. Ömər Faiq Nemanzadənin məqalələrində dil məsələləri – filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Kazımov

2. Ömər Faiq Nemanzadə və ana dili təəssübkeşliyi – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qətibə Mahmudova

3. Ömər Faiq Nemanzadə və türkçülük – elmi işçi Dilbər Cəmali

Çıxışlar