Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illik yubileyinə həsr olunan“M.Ə.Sabir poeziyasında Azərbaycan dilinin leksikası” mövzusunda ELMİ SESSİYA keçiriləcək

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA NƏSİMİadına DİLÇİLİK İNSTİTUTUNDA
27 may 2022-ci il tarixində saat 11:00 -da

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illik yubileyinə həsr olunan “M.Ə.Sabir poeziyasında Azərbaycan dilinin leksikası” mövzusunda

ELMİ SESSİYA keçiriləcək

Proqram:

Giriş sözü: Nadir Məmmədli
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru, f.e.d., professor

Məruzələr:

1. Sabir şeirinin lirizmi

Elçin İsmayılov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

2.Sabir satiralarının dil və üslub xüsusiyyətləri

Gülbəniz Babayeva
N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. Sabir satiralarında psixologizmlər.

Zamiq Təhməzov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent