Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Şirin oğlu Kazımovun 85 illik yubileyi

Şrifti böyüt:
Çap et

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
SİZİ
Görkəmli alim, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor
Qəzənfər Şirin oğlu Kazımovun
anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirə dəvət edir.
Tədbir 2022-ci il, 20 may tarixində saat 11:00 -da
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda keçiriləcəkdir.

Ünvan:
Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

TƏDBİRİN PROQRAMI

Açılış nitqi: professor Nadir Məmmədli
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
direktoru
Giriş sözü: akademik İsa Həbibbəyli
AMEA-nın vitse-prezidenti

M Ə R U Z Ə L Ə R:akademik Nizami Cəfərov
Qəzənfər Kazımovun yaradıcılığında Azərbaycan dilinin
tarixi problemləri
professor Sayalı Sadıqova
Qəzənfər Kazımovun yaradıcılıq istiqamətləri
İlham Tahirov
Qəzənfər Kazımovun elmi fəaliyyəti
professor Tofiq Müzəffəroğlu
Qəzənfər Kazımov və Müasir Azərbaycan ədəbi dil məsələləri
professor Sərdar Zeynalov
Qəzənfər Kazımov. Məktəb dərslikləri və metodika məsələləri
dosent Baba Məhərrəmli
Qəzənfər Kazımov yaradıcılığında ilkin söz kökləri məsələləri