Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan ELMİ SESSİYA keçiriləcək

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTUNDA 18 may 2022-ci il tarixində saat 11 00 -da Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan “Xurşidbanu Natəvanın poetik dili və Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi məsələləri” mövzusunda ELMİ SESSİYA keçiriləcək

Proqram:
Giriş sözü: Nadir Məmmədli Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru, f.e.d., professor

Məruzələr:
1. XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin Xurşidbanu Natəvan zirvəsi
Sevil Mehdiyeva filologiya elmləri doktoru, professor

2.Xurşidbanu Natəvanın şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri
Nərgiz Hacıyeva filologiya elmləri doktoru, dosent

3. Xurşidbanu Natəvanın şeirlərində Qarabağ dialekti
Qüdsiyyə Qəmbərova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent