Akademik Ağamusa Axundov-90

Şrifti böyüt:
Çap et

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutu Sizi
Akademik Ağamusa Axundovun anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar
“Ağamusa Axundov və Azərbaycan dilçiliyi” mövzusunda Elmi sessiyaya dəvət edir.


Sessiya 4 fevral 2022- ci ildə, saat 11:00 -da
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda keçiriləcəkdir.
Ünvan: H. Cavid prospekti, 115


GÜNDƏLİK:
Giriş sözü: Dilçilik İnstitutunun baş direktoru, professor Nadir Məmmədli
Məruzələr:


1. Sevimli müəllim, əziz həmkar
Məsud Mahmudov
Professor


2. Dilçiliyimizdə Ağamusa Axundov fenomeni
Sayalı Sadıqova
Professor


3 . Zamana yenilməyən insan
İlham Tahirov
Professor


Çıxışlar.