Aytac Sadiq qızı Həsənova və Elnarə Aydın qızı İsmayılova


6 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında 06 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Aytac Sadiq qızı Həsənovanın “Fərdi və ictimai şüurda söz mənasinin inkişaf təmayülləri” və Elnarə Aydın qızı İsmayılovanın “Dildə derivasiya problemi” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR