Rəfanə Camal qızı İsayeva


30 iyun 2022-ci il tarixdə saat 14:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 30 iyun 2022-ci il tarixdə saat 14:00 - da Rəfanə Camal qızı İsayevanın “Azərbaycan dilində əlavə konstruksiyaların struktur-semantik xüsusiyyətləri” və Könül Arzu qızı Tağıyevanın “Azərbaycan dilində erqonimlər” adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR