Aytən Arzuman qızı Hüseynova


13 iyun 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 13 iyun 2022-ci il tarixdə saat 11:00 - da Aytən Arzuman qızı Hüseynova- Qəhrəmanlının “Müasir Azərbaycan dilində beynəlmiləl terminlərin formalaşma prosesi” və Aynur Allahverdi qızı Orucovanın “Azərbaycan dilində obrazlaşdırıcı dil vasitələrinin məntiqi-linqvistik normaları” adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR