Günay Telman qızı Mirzəyeva


17 may 2022-ci il tarixdə saat 14:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 17 may 2022-ci il tarixdə saat 14 00 -da Günay Telman qızı Mirzəyevanın “ПРОБЛЕМА МЕТАФОРИЗАЦИИ ЯЗЫКА НАУКИ (на материале лингвистических текстов)” “ELM DİLİNİN MƏCAZLAŞMASI PROBLEMİ (linqvistik mətnlərin materialları əsasında)” və Cəmilə Xosrov qızı Rəsulovanın “PREZİDENTLƏRİN ANDİÇMƏ ÇIXIŞLARINDA “VƏTƏNPƏRVƏRLİK” KONSEPTİNİN LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ” adlı fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR