Mehriban Cabit qızı Orucova və Mədinə Əliağa qızı Rzayeva


13 may 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 13 may 2022-ci il tarixdə saat 11:00 - da Mehriban Cabit qızı Orucovanın “SöhrabTahir poeziyasında dil və üslub xüsusiyyətləri” və Mədinə Əliağa qızı Rzayevanın“Müasir Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq terminologiya və norma” adlıfilologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции:​ 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR