Lalə Məzahir qızı Piriyeva


29 sentyabr 2023-cü il tarixdə saat 14:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 29 sentyabr 2023-cü il tarixdə saat 14:00 - da Lalə Məzahir qızı Piriyevanın “Azərbaycan aşıq şeirinin dilində geyim leksikası” və Məlihə Fəxrəddin qızı Əsədovanın “Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələrində sabit söz birləşmələrinin linqvistik təhlili” adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR