Leyla Əmrəddin qızı Məmmədova və Ləman Həsənəli qızı Həsənova


23 iyun 2023-cü il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 23 iyun 2023-cü il tarixdə saat 11:00 - da Leyla Əmrəddin qızı Məmmədovanın “Fərman Kərimzadənin əsərlərində onomastik vahidlər və onların linqvistik xüsusiyyətləri” və Ləman Həsənəli qızı Həsənovanın “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində turizm terminologiyasinin formalaşmasi və inkişafi” adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR