Gülnarə Şaməddin qızı Nəsibova və Yaqut Mübariz qızı Hacıyeva


28 oktyabr 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında Gülnarə Şaməddin qızı Nəsibovanın“İlkin leksik-semantik söz qruplarının linqvistik təkamülü” və Yaqut Mübarizqızı Hacıyevanın “Balaş Azəroğlunun poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri”adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğudissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR