Günay Şəmistan qızı Hüseynova


30 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 30 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 11 00 - da Günay Şəmistan qızı Hüseynovanın “İlyas Tapdiğin uşaq şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” və Fərqanə Məhəddin qızı Ağayevanın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastaninin dilində köməkçi nitq hissələrinin qrammatik-semantik xüsusiyyətləri” adlı 5706.01 –Azərbaycan dili ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR