Nərmin Siyavuş qızı Xudaverdiyeva və Nurlana Nizami qızı İmanova


13 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Şurasınının Elmi seminarında 13 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 1100-da Nərmin Siyavuş qızı Xudaverdiyeva “Müxtəlifsistemli dillərdə sinkretizm” və Nurlana Nizami qızı İmanovanın “Müstəqillik illərində Azərbaycanda nəzəri dilçiliyin inkişaf istiqamətləri” adlı fəlsəfə doktoru disserta­siyalarının müzakirəsi keçiri­ləcək­dir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции: 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR