Aynur Göyüş qızı Xəlilova və Elvin Səfər oğlu Səmədov


27 aprel 2022-ci il tarixdə saat 11:00

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 27 aprel 2022-ci il tarixdə saat 11 00 - da Aynur Göyüş qızı Xəlilovanın “Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərində feillər” və Elvin Səfər oğlu Səmədovun “Müasir Azərbaycan dili sintaksisində norma” adlı filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının müzakirəsi keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/7144109103?pwd=dnRnajBOVFJPTlZDZy9BdW16bkJ1Zz09

Идентификатор конференции:​ 714 410 9103
Код доступа: 7kd1GR