Konfranslar

Mahmud Kaşğari "Divanü lüğat-it-türk"- 950

Məhəmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilmiş edilmiş “Məhəmmədəmin Rəsulzadə: dil, ədəbiyyat və tarix məsələləri” adlı Respublika Simpoziumu

MƏHƏMMƏD FÜZULİ – 530

Dilçilik İnstitutunda “XƏZƏR TÜRKLƏRİ” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.

“Heydər Əliyevin dil siyasəti və ana dilinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfrans

“Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dil siyasəti və ana dilinin müasir problemləri” adlı Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

AMEA NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTUNDA XURŞİDBANU NATƏVANIN 190 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK

2022-ci ilin may ayında AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan “Xurşidbanu Natəvanın poetik dili və Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək.

AMEA NƏSİMİ ADINA DİLÇİLİK İNSTİTUTU
ƏMƏKDAR ELM XADİMİ PROFESSOR QƏZƏNFƏR KAZIMOVUN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI

20 may 2022-ci ildə professor Qəzənfər Kazımovun anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunan “Qəzənfər Kazımov və Azərbaycan filologiyası” adlı respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

“Mahmud Kaşğarlı” Beynəlxalq Elm Mədəniyyət və Təhsil Konfransı” (Divani Lüğətit Türk 950) adlı onlayn beynəlxalq konfrans keçirilib

Elçin İbrahimov Qazaxıstanda keçirilən “Əhməd Baytursunov – 150” beynəlxalq konfransında iştirak edib

Qazaxıstanın Astana şəhərində görkəmli qazax maarifçi alimi, islahatçısı, şair və tərcüməçisi Əhməd Baytursınovun anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Əhməd Baytursunov – 150” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib. YUNESKO səviyyə

"MAHMUD KAŞĞARLI"
BEYNƏLXALQ ELM, MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏHSİL KONFRANSI
(Divani Lügəti't-Türk - 950)
25-27 Mart 2022
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
onlayn və üz-üzə iştirak