Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

X

1. Р. Х. Халиков. Язык башкирских шежере и актовых документов XVIII-XIX вв. Москва – 1990, 196 с.
2. Б. Х. Хасанов. Казахско-русское двуязычие. Алма-ата – 1987, 197 с.
3. И. А. Худанов. Образцы народной литературы якутовь. Петроградь – 1918, 256 с.
4. Ф. М. Хисамова. Функционирование и развитие старотатарской деловой письменности XVI-XVII вв. Казан – 1990, 150 с.
5. Б. Хожаев. Турки диллерин гупорта-гунбатар торпарында ишлигтн шерт формасы. Ашгабат – 1990, 105 с.
6. Х. М. Хаджилаев. Послелоги и послеложно-именные слова в карачаево-балкарском языке. Черкесск – 1962, 159 с.
7. Л. Н. Харитонов. Формы глагольного вида в якутском языке. Москва – 1960, 179 с.
8. Л. Н. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. Москва – 1954, 312 с.
9. М. Н. Хыдыров. Туркмен дилинин тарыхындан материаллар. Ашгабад – 1962, 393 с.
10. М. К. Хамраев. Основы тюрксого стихосложения. Алма-ата – 1963, 214 с.
11. М. А. Хабичев. Именное словообразование и формо-образование в куманских языках. Москва – 1989, 218 с.
12. К. Ш. Хусаинов. Звуко изобразительность в казахском языке. Алма-ата – 1988, 227 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.