Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

V


1. Vahidov S. A., Əliyev G. S. Azərbaycanca öyrənirik. Bakı – 1989, 78 s.
2. Vahabzadə Bəxtiyar. Sənətkar və zaman. Bakı – 1976, 298 s.
3. Великий Октябрь. Краткий историко-революционный справочник, 1987, 357 с.
4. Vahabzadə B. Sadəlikdə böyüklük. Bakı – 1978, 335 s.
5. Veysəlli F. Diskurs təhlilinə giriş.Bakı – 2010, 141 s.,(4 ədəd).
6. Вейсялли Ф. Я. Элементы обшей и частной лингвистики. 1 часть. Баку – 2011, 357 с.
7. Вейсялли Ф. Я. Фонетичкский строй современного Азербайджанского языка. Баку – 2013, 143 с.,(3 ədəd)
8. Veysəlli F. Ana dili: Azərbaycan dili efirdə. Bakı – 2012, 350 s., (2 ədəd)
9. Veysəlli Fəxrəddin 70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. Bakı – Mütərcim – 2013, 375 s.
10. Verdiyeva Z., Ağayeva F., Adilov M. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı – 1979, 306 s.
11. Vəliyev A. H. Azərbaycan dialektologiyası. (Keçid şivələrin morfologiyası və sintaksisi). Bakı – 1975, 113 s., (2 ədəd)
12. Vəliyev Məhəmməd Həsən (Baharlı). Azərbaycan. Bakı – 1993, 189 s.
13. Vəliyeva T. Mehdi Hüseynin onomastikası. Bakı- Zaman – 1997, 83 s.
14. Vəliyev A. Azərbaycan dilinin keçid şivələri. Bakı – Elm – 2005, 335 s., (2 ədəd)
15. Велиев К. Лингвистическая поетика. Баку – 1993, 271 с.
16. Vəliyeva N. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələrin tipoloji təhlili. Bakı – 2008, 861 s., (2 ədəd)
17. Vəliyeva N. Müxtəlif sistemli dillərdə nitq və təfəkkür felləri ilə formalaşan frazeoloji vahidlər. Bakı – 1999, 101 s., (2 ədəd)
18. Vəliyeva K. Mətnin avtomatik-sintaktik təhlili və sintezi. Bakı – 1996, 157 s. , (2 ədəd)
19. Vəliyeva K., Məmmədova M. Mətnlərin avtomatik redaktəsi. Bakı- 2003, 79 s., (2 ədəd)
20. Vəliyev A. H. Azərbaycan dialektologiyasına aid materiallar. Bakı – 1960, 86 s..
21. Veysəlli F. Y. Dilçiliyin əsasları. Bakı – Mütərcim – 2013, 417 s.
22. Veysəlli F. German dilçiliyinə giriş.. Bakı – Mütərcim – 2011, 405 s.
23. Veysəlli F.Y. Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri. Bakı 2015, 120 səh. (2 ədəd)
24. Vurğu lüğəti. Bakı – 1993, 81 s.
25. Vüqarlı V. Soğanaq kənd şivəsinin lüğəti. Bakı – 1999, 68 s.
26. Вопросы фразеологии и составления фразеологичeских словарей. Баку – 1968, 174 с.,(3 ədəd)
27. Вопросы категорий времени и наклонения глагола в тюркских языках. Баку – 1968, 228 с.
28. Вопросы лексикологии. Новосибирск – 1977, 204 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.