Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

T

1. Türkologiya. Beynəlxalq elmi jurnal. Bakı – 2015, 107 s. (2 ədəd)
2. 1926 – cı il I Bakı Türkoloji Qurultayı (Stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər). “Çinar – Çap”, Bakı – 2006, 571 s., (2 ədəd)
3. Тадыкин В. Причастия в Алтайском языке. Горно – Алтайск – 1971, 169 с.
4. Татарская грамматика. Фонетика.Том I. Казань – 1993, 583 с.
5. Татарская грамматика. Морфология. Том II. Казань-1993, 396 с., (3 шт.)
6. Татар теленен диалектологик сузлеге. Казань – 1969, 642 с., (2 шт.)
7. Татар теленен анлатмалы сузлеген тозугə cyзлəр жыю очен лексикологик сораулык. Казан – 1958, 104 с.
8. Татаринцев Б. И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. «Наука», Москва – 1987, 196 с.
9. Тюркская лексикология и лексикография. «Наука», Москва – 1971, 311 с., (2 шт.)
10. Тюркская ономастика. «Наука», Алма-Ата – 1984, 247 с.
11. Тюркологические исследования. Москва - Ленинград – 1963, 298 с., (2 шт.)
12. Тюркологические исследования. «Наука», Москва – 1976, 271 с.
13. Тюркологические исследования. «Илим», Фрунзе – 1983, 149 с.
14. Тюркологический сборник. «Наука», Москва – 1966, 276 с., (2 шт.)
15. Тюркологический сборник 1970. «Наука», Москва – 1970, 287 с., (2 шт.)
16. Тюркологический сборник 1971. «Наука», Москва – 1972, 290 с.
17. Тюркологический сборник 1973. «Наука», Москва – 1975, 281 с.
18. Тюркологический сборник 1974. «Наука», Москва – 1978, 304 с.
19. Тюркологический сборник 1975. «Наука», Москва – 1978, 279с.
20. Тюркологический сборник 1976. «Наука», Москва – 1978, 287 с., (2 шт.)
21. Тюркологический сборник 1977. «Наука», Москва – 1981, 294 с.
22. Тюркологический сборник 1979. «Наука», Мо4сква – 1985, 173 с.
23. Тюркологический сборник 1978. «Наука», Москва – 1984, 269 с.
24. Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. Москва – 1960, 349 с.
25. «Тюркская фонетика – 90» I Всесоюзная конференция 26-28 ноября. Тезисы докладов. Алма-Ата – 1990, 156 с.
26. Turcologika 1986. «Наука», Ленинград – 1986, 301 с.
27. Тенишев Э.Р., Тодаева Б.Х. Язык желтых Уйгуров. «Наука», Москва – 1966, 82 с.
28. Тенишев Э.Р. Саларские тексты. «Наука», Москва – 1964, 140 с.
29. Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты. «Наука», Москва – 1984, 172 с.
30. Тепляшина Т.И. «Наука», Москва – 1970, 286 с.
31. Təkləli Minaxanım. Rus dilində türk sözləri. “Nurlar”, Bakı – 2006, 271 s.
32. Туркмен дилинин диалектлеринин очерки. Ашгабат – 1970, 401 с.
33. Турчанинов Г., Цагов М. Грамматика Кабардинского языка. Том I, Москва – Ленинград – 1940, 159с.
34. Турсунов У., Уринбоев Б. Узбек адаби тили тарихи. «Укитувчи», Тошкент – 1982, 174 с.
35. Туйчиев У. Узбек поэзиясида аруз системаси. «Фан», Тошкент – 1985, 376 с.
36. Ткаченко О. Б. Сопоставительно - историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. «Наукова Думка», Киев – 1979, 296 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.