Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Ş


1. Şah İsmayıl Xətai. Dəhnamə. Gənclik – Bakı – 1977, 118 s.
2. Şərq filologiyası məsələləri. “Elm” – Bakı – 1986, 169 s., (3 ədəd)
3. Şiraliyev M. Ş. Azerbaycan`da işlenen arqolar. Ankara Üniversitesi Basımevi – 1967, s. 127-141
4. Şiraliyev M. Ş. Sovyetler birliği topraklarındaki türk dillərinin lehce atlası. Türk Tarih Kurumu Basımevi – 1968, s. 49-52
5. Şireliyev M. Azerbaycan dili dialektlerinin türk dili dialektleri ile mükayiseli öyrenilmesi (fonetik materiallar esasında). Türk Tarih Kurumu Basımevi – Ankara, 1960, s.191-208,
6. Şirəliyev M. A. Azərbaycan dialektologiyası. I hissə. Azərbaycan SSR XMK nəşri, Bakı – 1942, 69 s.
7. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Azərtədrisnəşr - Bakı – 1962, 422 s.
8. Şirəliev M. Bakı dialekti. Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı – Bakı – 1949, 250 s.
9. Şirəliyev M. Ş. Bakı dialekti. II çapı. Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı – Bakı – 1957, 224 s.
10. Ширалиев М. Ш. Вопросы Азербайджанского языка. Баку – 1989, 194 с.
11. Ширалиев М. Ш. Диалекты и говоры Азербайджанского языка. Баку – 1983, 196 с., ( 3 ədəd)
12. Ширалиев М. Ш. Азербайджанский язык. Баку – Элм – 1989, 47 с., (3 ədəd)
13. Şubayev L. P. Ümumi yerşünaslıq. “Maarif” – Bakı – 1986, 451 s.
14. Шукюров Т. Г. Слово-изменение русских глаголов. «Маариф» - Баку – 1993, 215 с.
15. Şükürova T. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meyilləri. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2010, 201 s.
16. Şükürov Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Dərs vəsaiti. Bakı – 1981, 96 s.
17. Şükürov M., Bəşirov F. İsmayıllı toponimləri. Bakı – 2004, 130 s.
18. Şükürlü Ə. Qədim Türk yazılı abidələrinin dili. “Maarif” – Bakı – 1993, 302 s.
19. Ustad Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Divani – Türki. “Əlhuda” – Sabah” – 1993, 215 s.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.