Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

P


1. Paşayev A. Qabaqcıl təcrübə - gələcəyə aparan yol. Bakı – 2001, 168 s.
2. Paşayev A. Nizami Gəncəvinin poetik adlar aləmi. Bakı – Mütərcim – 2010, 207 s., (2 ədəd)
3. Paşayev A. “Molla Nəsrəddin”: dostları və düşmənləri. Bakı – Gənclik – 1982, 92 s.
4. Paşayev Aydın – 65. Biblioqrafiya. Bakı – 2003, 28 s., (2 ədəd)
5. Paşayev Aydın – 70. Ömür yolu və biblioqrafiya. Bakı – Mütərcim – 2009, 59 s.
6. Paşayev A. “Xəmsə”də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Bakı – 2013, 421 s.
7. Paşayev A., Cəfərova E. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində. Metodik vəsait. Bakı – 2008, 379 s., (2 ədəd)
8. Paşayev A., Cəfərova E. Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları. Bakı – Mütərcim – 2006, 120 s., (2 ədəd)
9. Paşayev A., Bəşirova A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – 2003, 191 s.
10. Paşayev A., Bəşirova A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – Mütərcim – 2011, 339 s.
11. Paşayev Q. Dilimiz – varlığımız. Bakı – “Ozan” – 2011, 207 s., (2 ədəd)
12. Paşayev Q. Kərkük dialektinin fonetikası. Bakı – Elm – 2003, 211 s.
13. Paşayev Q. Nəsimi haqqında araşdırmalar. Bakı – 2010, 168 s., (2 ədəd)
14. Paşayev Q. Kərkük folklorunun janrları. Bakı – “Elm” – 2003, 315 s., (2 ədəd)
15. Paşayev Q. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı – “Qarabağ” – 2010, 199 s.
16. Paşayeva Ş. Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər. Bakı – 2007, 463 s.
17. Paşayeva Ş. Terminoloji leksika lüğətlərimizdə. Bakı – 2006,148 s.
18. Paşayeva Ş. Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri. Bakı – 2005, 162 s.
19. Пашаева Г. М. Способы выражения пола в разносистемных языках. ( На материале русского и Азербайджанского языков). Баку – Билик – 1993, 210 с., (2 ədəd)
20. Piriyeva L. “Molla Nəsrədiin” jurnalında onomastik vahidlər. Bakı – 1997, 119 s.
21. Potter S. Dilimiz. Bakı – 2012, 224 s.
22. Potter Saimon. Dilimiz. Bakı – 2014, 168 səh. (2 ədəd)
23. Попова Г. И., Мамедов В. И. Методика обучения деловой речи учащихся азербайджанской школы. Маариф – 1985, 209 с.
24. Первый всесоюзный тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 года (Стенографический отчет. Баку – Ф
АССР – 1926, 423 с.
25. Петрушевский И. П. Очeрки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в ХVI начале XIX вв. Ленинград – 1949, 382 с.
26. Практический русский язык. Маариф – 1986, 140 с.
27. Путеществие Ибн – Фадлана на Волгу. АН ССР Москва – 1939 – Ленинград, 193 с.
28. Paşayev Aydın Azərbaycan Antroponimikası. Bakı - “Elm və təhsil” – 2015, 316 səh., (2 ədəd)
29. Paşayev Aydın Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü. Bakı – “Elm və təhsil” – 2014, 412 səh., (2ədəd)

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.